MyShop Logo

วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทำอย่างไร? มีข้อดีอะไร?

webclip.png
17 May 2021

พ่อค้าแม่ขายมือใหม่ที่พึ่งเข้าวงการขายของออนไลน์ได้ไม่นานคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อยู่มากพอสมควร ว่ามันคืออะไรกันแน่? จำเป็นจะต้องทำหรือเปล่า? แล้ววิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทำได้อย่างไร? ในบทความนี้ MyShop ก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้ทราบกันครับ

การจดทะเบียนพาณิชย์คือ?

การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ การจดทะเบียนที่ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจนั้นๆ ดำเนินการอย่างถูกต้องและเสียภาษีตามกฎหมาย ร้านค้ามีมาตรฐานและตัวตนอยู่จริง ในปัจจุบันการจดทะเบียนมีอยู่ 2 แบบ คือ

 • การจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดา
 • การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับธุรกิจออนไลน์ต่างๆ)

ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์?

บุคคลหรือบริษัทที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 • ผู้ทำการขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน) 
 • ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)
 • ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (WebHosting)
 • ธุรกิจให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace)

โดยสามารถสังเกตผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีเครื่องหมาย DBD Registered ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่บนเว็บไซต์ด้วย 

มีร้านค้าออนไลน์แต่ไม่มีหน้าร้าน ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่?

หากพ่อค้าแม่ขายมีร้านค้าออนไลน์แล้วคำตอบก็คือต้องจดครับ โดยต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันหลังจากเริ่มประกอบกิจการ ไม่อย่างนั้นจะมีความผิดทางกฎหมายและมีโทษปรับ นอกจากนี้พ่อค้าแม่ขายก็อย่าลืมต่อทะเบียนด้วยนะ ไม่อย่างนั้นก็จะมีโทษปรับในกรณีที่ไม่ต่อทะเบียน และหากไม่ทำการจดทะเบียนก็จะมีโทษปรับรายวันเลยด้วย จนกว่าจะปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ ฉะนั้นจึงขอแนะนำให้ทุกท่านที่กำลังทำธุรกิจออนไลน์อยู่ตอนนี้รีบไปจดทะเบียนกันนะครับ

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นอกเหนือจากการทำให้ธุรกิจออนไลน์ถูกกฎหมายและมีตัวจนในระบบแล้ว การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อดีเพิ่มเติมอีก ดังนี้

 • ได้รับความน่าเชื่อถือเป็นข้อดีข้อแรกที่พ่อค้าแม่ขายจะได้รับอย่างแน่นอน ลูกค้าก็จะเชื่อมั่นในสินค้า/บริการของร้านขายของออนไลน์ของท่านด้วย
 • ได้เผยแพร่ร้านค้าบนเว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้า หากร้านค้าของคุณเป็น เว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อ ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรม เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการและเป็นการการันตีว่าร้านค้านั้นผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนั่นเอง
 • นอกจากนี้ธุรกิจยังได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดอีกด้วยครับ

วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อันดับแรกก่อนการจดทะเบียนก็คือการเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับพ่อค้าแม่ขายนั้น ต้องเตรียมเอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทพ. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.dbd.go.th (กรอกเฉพาะข้อ 1-8)
 • เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า เอกสารแนบแบบ ทพ. (ใช้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์)
 • พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า 
 • แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
 • กรณีมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เมื่อเตรียมเอกสารต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องไปยื่น สำหรับท่านใดที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส่วนพ่อค้าแม่ขายที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลได้เลยครับ

การขอเครื่องหมาย DBD Registered 

สามารถทำได้หลังจากได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (แบบ พค. 0403)
 • สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ E-mail : e-commerce@dbd.go.th และรอเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ก็จะได้รับเอกสารอนุมัติหรืออีเมลแจ้งเตือนให้ธุรกิจสามารถนำสัญลักษณ์ DBD ไปใช้บนเว็บไซต์ได้ครับ

หวังว่าวิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้นำเสนอไปข้างต้น จะช่วยให้พ่อค้าแม่ขายเข้าใจถึงความสำคัญและขั้นตอนต่างๆ ในการจดทะเบียนพาณิชย์มากขึ้นนะครับ

สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก MyShop ที่เป็นแอปขายของออนไลน์สุดทันสมัย ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันครบครัน ตั้งแต่ระบบการนับสต๊อกไปจนถึงการรับชำระเงิน รับรองว่าต้องทำให้การค้าขายลื่นไหล ได้กำไรเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ

อ้างอิง

www.dbd.go.th

www.itax.in.th

www.page365.net

fillgoods.coเปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021