MyShop Logo

ทำไมชาวฟรีแลนซ์ถึงต้องทำประกันอาชีพอิสระ MyShop มีคำตอบ

webclip.png
17 May 2021

สวัสดีพ่อค้าแม่ขายและชาวฟรีแลนซ์ทุกท่านครับ ว่าแต่ทุกท่านยังจำวันที่เลือกมาเป็นเจ้านายตัวเองกันได้อยู่มั้ยครับ.. แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม นอกจากความมั่นคงในการงานและรายได้ อีกความมั่นคงที่สำคัญนั่นก็คือสุขภาพ ดังนั้นในวันนี้ MyShop จึงจะขอมาบอกเล่าเกี่ยวกับความสำคัญของประกันอาชีพอิสระกันครับ

ประกันสำหรับพนักงานประจำ

อย่างที่หลายท่านทราบ สำหรับพนักงานประจำจะมีประกันสังคมเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ได้รับ โดยจะรู้จักกันในนามผู้ประกันตนมาตรา 33 มีการเลือกโรงพยาบาลเพื่อเข้าใช้สิทธิ์ประกันสังคม เมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมตามโรงพยาบาลที่เราเลือกได้ โดยอาจจะไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาล และรวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ทางทันตกรรมได้ไม่เกิน 900 บาท/ปี ตลอดจนอาจใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้พนักงานประจำสามารถอุ่นใจได้ถึงค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นและยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย อีกทั้งหากภายหลังหากถูกจ้างออก การไล่ออก และการลาออกจากสถานประกอบการนั้นๆ และยังว่างงาน ก็สามารถขอรับสิทธิ์เงินชดเชยได้ โดยจะได้รับจำนวนเงินและระยะเวลาการจ่ายแตกต่างกัน โดยสามารถไปกรอกข้อมูลได้ที่นี่

อยากมีสิทธิ์เหมือนกับเขาทำอย่างไรดี?

ความไม่มั่นคงเป็นความกังวลใจอย่างหนึ่งของชาวฟรีแลนซ์และเหล่าพ่อค้าแม่ขาย เพราะไม่มีอะไรที่จะสามารถการันตีได้เลยว่าการทุ่มเททำงานอย่างหนักหรือการขายของออนไลน์ในวันนี้ สุขภาพในอนาคตจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยหนัก จนต้องผ่าตัด หรือประสบอุบัติเหตุที่อาจทำให้ต้องสูญเสียรายได้ในขณะนั้นได้ แต่ผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับ เพราะว่านอกจากบริษัทประกันสุขภาพจะมีแพกเกจที่ดูแลกลุ่มอาชีพอิสระโดยตรงแล้ว มีทั้งแบบประกันชีวิต, ประกันสุขภาพทั้งแบบผู้ป่วยนอก OPD และผู้ป่วยในที่จำเป็นจะต้องแอดมิด IPD, ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีเบี้ยประกันและความคุ้มครองแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ นอกจากนี้ก็ยังมีประกันสังคมมาตรา 40 ที่มีความคล้ายคลึงกับมาตรา 33 ซึ่งถือเป็นประกันอาชีพอิสระจากภาครัฐบาล โดยผู้มีอาชีพอิสระสามารถสมัครเข้าใช้สิทธิ์ได้เช่นกัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปีบริบูรณ์ 
 2. มีบัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน 
 3. สำหรับผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญาไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
 4. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, ผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม

 สิทธิประโยชน์ในการสมัคร

 • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
  ความคุ้มครอง คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
 • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
  ความคุ้มครอง คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต และชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน
  ความคุ้มครอง คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

หมายเหตุ:

 • ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตนโดยสามารถชำระได้

หลักฐานในการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน อาทิเช่น ใบขับขี่
 2. แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย

การสมัครเข้าประกันสังคมมาตรา 40

 1. ติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
 2. ผ่านเว็บ https://www.sso.go.th/section40_regist 
 3. ผ่านเคาน์เตอร์ 7-11 และรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม

รู้ก่อนจะได้ไม่เข้าใจผิดนะ

จากที่ทุกคนเห็นอาจมีความสับสนว่าผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 นั่นแตกต่างอย่างไร MyShop ขออธิบายสักเล็กหน่อยจะได้เข้าใจไม่ผิด ดังนี้

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ พนักงานประจำที่มีการส่งเงินประกันสังคมปกติ ซึ่งก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมครับ โดยเป็นผู้ที่สามารถสมัครรับสิทธิ์ ม.33 เรารักได้นั่นเองครับ
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยส่งประกันสังคมมาตรา 33 มาก่อนโดยส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ซึ่งมีการออกจากงานหรือโดนจ้างออกภายหลังไม่เกิน 6 เดือน โดยจะยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่ และสมัครใจที่จะต่อประกันสังคมต่อ ดังนั้นหากพ่อค้าแม่ขายที่เคยเป็นพนักงานประจำอาจจะต้องเช็กก่อนนะครับ
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามข้อมูลที่กล่าวไปเบื้องต้น หากคุณเป็นลูกจ้างรายวัน พนักงานอิสระ พ่อค้าแม่ขายทั่วไป ที่มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรานี้ได้เลยครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลของประกันสังคมมาตรา 40 ที่ทาง MyShop ได้แนะนำไปเบื้องต้น หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะลดความกังวลใจที่เกิดขึ้นได้เพราะประกันอาชีพอิสระจะช่วยเหลือคุณได้ใกล้เคียงกับมาตรา 33 ถึงแม้จะมีรายละเอียดและความคุ้มครองที่แตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดก็ตาม แต่ก็มอบความอุ่นใจเบื้องต้นให้กับพ่อค้าแม่ขายได้เช่นกันครับ สุดท้ายนี้ MyShop ถือเป็นเพื่อนคู่คิดร้านขายของออนไลน์ เพราะครบครันทุกฟังก์ชันการขายของไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบพูดขึ้น สร้าง Sale Page ไว้ขายของ ออกออเดอร์ไม่ผิดพลาด นับสต๊อกแม่น ออกบิลใบเสร็จได้ สมัครใช้งานเพียงแค่มี Line OA เท่านั้นครับ

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021