MyShop Logo

LINE SHOPPING เกี่ยวข้องกับ MyShop อย่างไร

LINE SHOPPING เกี่ยวข้องกับ MyShop อย่างไร

LINE SHOPPING เปรียบเสมือนตลาดหรือแหล่งรวมร้านค้าโซเชียลให้ลูกค้ามาช้อปปิ้ง ในขณะที่ MyShop คือเครื่องมือจัดการร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการ

LINE SHOPPING คืออะไร?

LINE SHOPPING คืออะไร?

ตลาดหรือแหล่งรวมร้านค้าโซเชียลให้ลูกค้ามาช้อปปิ้ง 

MyShop คืออะไร?

MyShop คืออะไร?

เครื่องมือช่วยจัดการร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการ

ฉันจะได้อะไรจากการร่วมแคมเปญกับ LINE SHOPPING

1. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่กว้างขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของ LINE
1. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่กว้างขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของ LINE
2. ได้รับสิทธิพิเศษ เพิ่มยอดขายด้วย LINE POINTS พร้อมรหัสส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าอีกมากมาย
2. ได้รับสิทธิพิเศษ เพิ่มยอดขายด้วย LINE POINTS พร้อมรหัสส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าอีกมากมาย
3. เชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยเซอร์วิสของ LINE ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. เชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยเซอร์วิสของ LINE ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพให้แผนการสื่อสารทางการตลาด ครบวงจรในที่เดียว (IMC Plan)
4. เพิ่มประสิทธิภาพให้แผนการสื่อสารทางการตลาด ครบวงจรในที่เดียว (IMC Plan)
เข้าร่วมแคมเปญตอนนี้
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021