3 กลยุทธ์ CRM พลาด ๆ ที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

webclip.png
26 Sep 2022

3 กลยุทธ์ CRMสุดพัง ฉุดธุรกิจคุณไว้ไม่ให้ปังเสียที 

 

ระบบ CRM อาจมีประโยชน์ และช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ทั้งเรื่องของยอดขาย และการดูแล ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ พึงพอใจ และทำให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำได้ อย่างไรก็ดี การจะใช้งาน CRM ให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ CRM ที่ดี และหลีกเลี่ยง 3 ข้อควรระวังและข้อผิดพลาดในการใช้งาน CRM ที่อาจทำให้คุณใช้ CRM ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเหมือนที่ตั้งใจไว้เสียที ในวันนี้ เราจะพาคุณมารู้จักกับระบบ CRM ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมแชร์ 3 พฤติกรรมที่คุณควรระวังในการใช้ CRM

 

CRM ย่อมาจากคำว่า Customer Relationship Management มีความหมายว่าการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านั่นเอง ซึ่งหัวใจสำคัญของ CRM ก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเก่าของคุณ รวมทั้งการเข้าถึงคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคตด้วย การที่จะดูแลลูกค้าจำนวนมากเหล่านี้ให้ได้ดีที่สุด จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ บริหารและจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดเป็นระบบ CRM ขึ้นมานั่นเอง 

ระบบ CRM นั้นถูกออกแบบมาช่วยธุรกิจต่าง ๆ ทำ CRM ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น จึงมีการทำงานหลากหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น ช่องทางการติดต่อ ความชอบ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ในระบบ CRM ยังมีเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการตลาดจากข้อมูลลูกค้าได้ เพื่อผลลัพธ์ทางการตลาดที่น่าพึงพอใจอย่างยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ระบบ CRM ยังมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมงานของคุณทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้า เรียกได้ว่าระบบ CRM นั้นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณให้ไปถึงความสำเร็จได้แน่นอน หากใช้งานระบบ CRM อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของระบบ CRM ที่มีต่อธุรกิจ 

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าระบบ CRM นั้นมีฟังก์ชันและเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายและสะดวก ทำให้ระบบ CRM สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณได้หลายประการ

 

CRM ย่อมาจากคำว่า Customer Relationship Management มีความหมายว่าการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านั่นเอง ซึ่งหัวใจสำคัญของ CRM ก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเก่าของคุณ รวมทั้งการเข้าถึงคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคตด้วย การที่จะดูแลลูกค้าจำนวนมากเหล่านี้ให้ได้ดีที่สุด จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ บริหารและจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดเป็นระบบ CRM ขึ้นมานั่นเอง  ระบบ CRM นั้นถูกออกแบบมาช่วยธุรกิจต่าง ๆ ทำ CRM ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น จึงมีการทำงานหลากหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น ช่องทางการติดต่อ ความชอบ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ในระบบ CRM ยังมีเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการตลาดจากข้อมูลลูกค้าได้ เพื่อผลลัพธ์ทางการตลาดที่น่าพึงพอใจอย่างยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ระบบ CRM ยังมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมงานของคุณทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้า เรียกได้ว่าระบบ CRM นั้นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณให้ไปถึงความสำเร็จได้แน่นอน หากใช้งานระบบ CRM อย่างเต็มประสิทธิภาพ <H2> ประโยชน์ของระบบ CRM ที่มีต่อธุรกิจ </H2> อย่างที่ได้กล่าวไปว่าระบบ CRM นั้นมีฟังก์ชันและเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายและสะดวก ทำให้ระบบ CRM สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณได้หลายประการ

 

 เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ง่าย ๆ รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว 

ระบบ CRM ที่ดี จะช่วยให้คุณรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้ได้บนระบบ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ๆ มีการวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นในด้านการขาย การวางแผนการตลาด หรือการบริการลูกค้า

 

อำนวยความสะดวกให้ผู้ทำงาน 

ระบบ CRM ที่มีเครื่องมือและฟังก์ชันต่าง ๆ มากมาย จะช่วยให้พนักงานของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการเชื่อมต่อระบบ CRM เข้ากับระบบอีเมล หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นทีมขาย ทีมบริการลูกค้า หรือทีมการตลาด ก็สามารถดำเนินการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมการทำงานของธุรกิจคุณแน่นอน

 

CRM ช่วยคุณรักษาลูกค้าปัจจุบัน และสร้าง Brand Royalty 

การรักษาลูกค้าปัจจุบันเอาไว้นั้นสำคัญพอ ๆ กับการหาลูกค้าใหม่เลยทีเดียว ซึ่งการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่ดีผ่านตัวช่วยอย่างระบบ CRM จะสามารถช่วยคุณวิเคราะห์และวางแผนการตลาดที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันได้ หรือพัฒนาการบริการลูกค้าให้น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ดึงดูดความสนใจ และกลับมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการซ้ำบ่อย ๆ จนเกิด Brand Royalty ได้นั่นเอง

 

 3 ข้อผิดพลาดยอดฮิตในการใช้ระบบ CRM 

ถึงแม้ว่าระบบ CRM นั้นจะมีประโยชน์ และทำงานได้ดีแค่ไหน แต่ถ้าหากคุณวางแผนกลยุทธ์การใช้งานระบบ CRM ผิดพลาด ก็เหมือนกับการพลาดโอกาสสำคัญไป และอาจทำให้ธุรกิจของคุณพัฒนาไปถึงความสำเร็จที่คุณใฝ่ฝันไว้ไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่ธุรกิจส่วนใหญ่กำลังทำผิดพลาดในการใช้ระบบ CRM นั้นมีอยู่ 3 ข้อด้วยกัน ได้แก่'

 

1. เลือกระบบ CRM ที่ไม่รองรับการใช้งานระยะยาว 

ข้อผิดพลาดในการใช้ระบบ CRM นั้นอาจเกิดได้ตั้งแต่การเลือกใช้ระบบ CRM เลยทีเดียว เนื่องจากมีผู้ให้บริการระบบ CRM มากมาย แต่ละระบบก็จะมีข้อดี ข้อจำกัด แตกต่างกันออกไป แต่หากคุณต้องการที่จะใช้ระบบ CRM เพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างยั่งยืน คุณควรเลือกใช้ระบบ CRM ที่รองรับการใช้งานระยะยาว เพราะหากระบบ CRM ที่เลือกใช้สามารถใช้งานได้เพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้บริการลูกค้านั่นเอง อีกทั้งการเลือกใช้ระบบ CRM ที่ใช้งานได้ยาว ๆ  ยังทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดด้วย

 

2. ใช้ CRM เฉพาะบางส่วนของธุรกิจ จนทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพ 

ระบบ CRM มีฟังก์ชันมากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณได้ในทุกภาคส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้า แต่ถ้าหากคุณเลือกที่จะนำระบบ CRM เข้ามาใช้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ก็จะทำให้เกิดความไม่ลื่นไหลในกระบวนการทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้ เช่น หากทีมฝ่ายขายมีการใช้ CRM เข้ามาช่วยการขาย แต่ทางทีมบริการลูกค้าหลังการขายไม่ได้ใช้งานระบบ CRM นี้ร่วมกัน ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำให้เกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วในที่สุด เพราะฉะนั้นแล้ว หากคุณเลือกที่จะใช้ระบบ CRM แล้ว ก็ควรที่จะนำไปใช้กับทุกฝ่ายสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้งานระบบ CRM ได้เต็มศักยภาพที่สุด

 

3. ใช้ CRM ผิดวัตถุประสงค์ 

ระบบ CRM นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า หากคุณนำระบบ CRM มาใช้อย่างผิดจุดประสงค์ ไม่ได้ใช้ระบบนี้เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้า หรือการวางแผนการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า แต่ใช้ระบบ CRM เพื่อนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อการโฆษณาสินค้าโดยที่ไม่มีการวางแผน ไม่สนใจแนวโน้มพฤติกรรม ความชอบ หรือการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า ก็จะทำให้ผลลัพธ์การใช้ระบบ CRM ของคุณไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง

เมื่อรู้ข้อควรระวังอย่างนี้แล้ว อย่าลืมกลับไปเช็กกลยุทธ์การใช้ระบบ CRM ของตัวเองอีกครั้ง และอย่าลืมนำ CRM มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างยอดขายบน LINE SHOPPING แหล่งขายสินค้าออนไลน์ที่มีตัวช่วยขายดี ๆ อย่าง MyShop ที่เริ่มต้นใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้เลย

 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023