เข้าพรรษาแบบ New Normal เติมบุญ ฟังเทศน์ และตักบาตรออนไลน์ รับออเดอร์ปังๆ

webclip.png
30 Jul 2021

เชื่อว่าตอนนี้หลายท่านล้วนเป็นกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จนทำให้พ่อค้าแม่ขายหลายท่านไม่กล้าที่จะออกไปตักบาตรทำบุญในยามเช้า และกังวลใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งทาง LINE SHOPPING เอง ก็ขอพาทุกท่านมารู้จักกับการตักบาตรออนไลน์ อีกหนึ่งวิธีการทำบุญออนไลน์แบบนิวนอร์มอลนั่นเองครับ

 

การตักบาตรถือเป็นวิธีการปฏิบัติตนของชาวพุทธ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระภิกษุสงฆ์จะออกมาบิณฑบาตในช่วงก่อน 8 โมงเช้า เพื่อรับอาหารและทานต่างๆ จากชาวบ้านในบริเวณนั้น ถือเป็นการสร้างกุศลบารมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรม รวมถึงเป็นการแผ่ส่วนบุญให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว หลายคนเชื่อว่าเมื่อตักบาตรทำบุญไปแล้ว อาหารที่ถวายพระก็จะส่งไปยังดวงวิญญาณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปอีกด้วย หรืออาจเป็นอาหารทิพย์สำหรับผู้ตักบาตรในโลกหลังความตาย ซึ่งชาวพุทธบางคนก็อาจจะตักบาตรเป็นประจำทุกเช้า และในวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็อาจจะไปตักบาตรและทำบุญที่วัด ขณะเดียวกันบางคนอาจจะตักบาตรเฉพาะวันสำคัญ เช่น วันเกิด วันครบรอบต่างๆ วันโกน วันสอบ วันสัมภาษณ์งาน วันหวยออก ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลในยามเช้าและเป็นขวัญกำลังใจให้กับตนนั่นเองครับ

 

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ซึ่งถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรก และในปีนี้จะตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม ส่วนวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม คือช่วงที่พระภิกษุสงฆ์จะค้างแรมที่อื่นไม่ได้ และเคร่งในการปฏิบัติตนมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีจำเป็น 4 อย่างต่อไปนี้ พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่พรรษาสามารถไปค้างที่อื่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษา แต่ต้องกลับมาภายในระยะเวลา 7 วัน คือ

  1. ไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย
  2. ไประงับไม่ให้ภิกษุสึก
  3. ไปเพื่อธุระของสงฆ์
  4. ทายกนิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขา

หลายท่านมักจะเข้าใจว่าพระภิกษุสงฆ์จะไม่ออกมารับบิณฑบาตในระยะช่วงเวลานี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีการออกไปบิณฑบาตเหมือนเดิม ยกเว้นในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะเข้ามาตักบาตรภายในวัดแทน ซึ่งวันอาสาฬหบูชาก็จะมีกิจกรรมพิเศษคือการเวียนเทียน นอกเหนือไปจากการฟังพระและสวดมนต์ ในขณะที่วันเข้าพรรษานั้นจะมีการตักบาตรด้วยกันทั้งหมด 2 ครั้ง คือ รอบเช้าจะเป็นการตักบาตรด้วยภัตตาหารปกติ และในช่วงบ่ายจะมีการตักบาตรดอกไม้และการตักบาตรเทียนเพิ่มเติมจากเดิม

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด ก็อาจทำให้ทางภาครัฐบาลงดกิจกรรมดังกล่าวได้ แต่ก็สามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์จากภาครัฐที่มีมาเพื่อให้ชาวพุทธร่วมปฏิบัติกันได้ เช่น การฟังสวดมนต์ออนไลน์ การเวียนเทียนออนไลน์ ฯลฯ รวมถึงกรณีที่บางท่านไม่สะดวกที่จะเตรียมอาหารเพื่อจะตักบาตร รวมถึงไม่กล้าออกไปตักบาตรข้างนอกบ้าน เพราะกลัวจะติดเชื้อโรค ซึ่งการรับจ้างตักบาตรออนไลน์เป็นอีกในหนึ่งวิธีการทำบุญออนไลน์ โดยส่วนมากร้านค้าที่ขายของเกี่ยวกับเครื่องสังฆภัณฑ์ เครื่องหมู่บูชาต่างๆ บางร้านจะมีบริการที่จะจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม ดอกไม้ไหว้พระ และมีทีมงานที่จะตักบาตรในตอนเช้า แถมยังมีบริการถ่ายคลิปวิดีโอ พร้อมกล่าวชื่อผู้ทำบุญ และขั้นตอนต่างๆ ส่งให้กับผู้ทำบุญทุกท่าน สุดท้ายท่านเพียงแค่กรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล โดยบริการนี้แต่ละร้านก็จะมีราคาแลแพ็กเกจแตกต่างกันไป 

 

นอกจากนี้ยังมีโครงการทำบุญตักบาตรออนไลน์ ช่วยวัดสู้ภัยโควิด-19 โดยมูลนิธิทีเอ็มบี ซึ่งได้เปิดให้ทุกท่านสามารถรวมบริจาคเงิน โดยวัตถุประสงค์ในการทำบุญครั้งนี้เพื่อเป็นการบริจาคให้กับวัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จนไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้ โดยทางมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปแบ่งสันปันส่วนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอุปโภค-บริโภค และค่ายา โดยท่านสามารถบริจาคได้ผ่านการโอนเงินพร้อมเพย์ การตัดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และผ่าน Rabbit LINE Pay คลิกเพื่อบริจาคได้ที่นี่

 

LINE SHOPPING TIPS: สำหรับพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่วางแผนเรื่องภาษี การทำบุญโอนเงินออนไลน์ผ่านพร้อมเพย์ให้กับมูลนิธิต่างๆ ที่เข้าร่วมกับ eDonate ยอดบริจาคดังกล่าวจะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เลยทันที โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บและเตรียมเอกสารเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีภายหลัง

 

นอกจากการตักบาตรออนไลน์จะเป็นวิธีการทำบุญเพื่อทำให้จิตใจสงบขึ้นและทำให้อารมณ์มั่นคงขึ้นแล้ว ยังส่งผลเป็นพลังบวกให้แก่ชีวิตของทุกท่านได้อีกด้วย ในอีกแง่ก็คือจะช่วยทำให้สิ่งที่ติดขัดค่อยๆ ดีขึ้นได้ อย่างเช่น พ่อค้าแม่ขายที่อาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาสินค้าขายไม่ออก ลูกค้าไม่เข้า แต่เมื่อได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแบ่งปันแก่ผู้อื่น และขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ในช่วงจังหวะหนึ่ง สินค้าที่เคยขายติดขัด ก็จะขายดีได้มากขึ้น ซึ่งการทำบุญนั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าต้องลงมือปฏิบัติจริง ต้องไปตักบาตรในทุกเช้า หรือบริจาคทานต่างๆ เพียงเท่านั้น แค่เพียงสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นตามเห็นสมควร ก็จะสามารถช่วยเสริมบุญได้เช่นกันครับ

 

เมื่อมีพลังใจพร้อมแล้ว การมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ค้าขายได้ดีขึ้นอย่าง MyShop ก็เป็นทางเลือกที่ดี ทำให้การขายของบนแอปขายของออนไลน์ของคุณสะดวกขึ้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจออนไลน์ เพราะสินค้าต่างๆ ที่นำมาขายก็จะได้ขึ้นไปแสดงบนแพลตฟอร์ม LINE SHOPPING ทำให้คุณได้รับโอกาสเข้าถึงผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เกือบ 50 ล้านคน อีกทั้งยังสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าสามารถซื้อของออนไลน์ได้สะดวกขึ้น สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ทันทีผ่าน Storefront ที่เป็นดั่งเว็บขายของออนไลน์ส่วนตัวของทุกท่าน หรือจะแชทคุยกับพ่อค้าแม่ขายก็ทำได้โดยสะดวก รองรับการชำระเงินหลากหลายช่องทาง ติดตามการจัดส่งสินค้าได้โดยง่าย สมัครและเปิดใช้งานง่ายเพียงแค่มี LINE OA ก็สามารถเปิดบัญชีขายของบน LINE SHOPPING ได้ที่ MyShop เลยทันที

 

อ้างอิง

https://www.dailynews.co.th/economic/827704

https://hilight.kapook.com/view/26024

https://guru.sanook.com/4160/

http://www.thaistudies.chula.ac.th/2018/09/29/ตักบาตรวันเข้าพรรษา/

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021