มีช่องทางขายของออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหม

เปิดร้านบนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหม?

webclip.png
26 Sep 2022

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ร้านบนช่องทางขายของออนไลน์ควรทำ

 

นอกจากจะมองหาแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการแล้ว รู้ไหมว่าการสร้างความน่าเชื่อของธุรกิจออนไลน์ยังเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ซึ่งการจดทะเบียนพาณิชย์ก็ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมเป็นอย่างมาก แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าการจดทะเบียนพาณิชย์คืออะไร มีความจำเป็นต่อธุรกิจออนไลน์จริงไหม ที่นี่มีคำตอบ

 

Get to Know “ทะเบียนพาณิชย์” เอกสารที่ธุรกิจต้องมี

 

คนทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างก็ต้องเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้าง สำหรับทะเบียนพาณิชย์ หรือที่เรียกกันว่าทะเบียนการค้า หนึ่งในเอกสารสำคัญที่คนทำธุรกิจต้องมี เนื่องจากเป็นหลักฐานแสดงความน่าเชื่อถือชั้นยอดให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีว่าธุรกิจนั้นมีตัวตน ถือเป็นหลักประกันที่จะช่วยการันตีความมั่นใจในการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เอกสารดังกล่าวเริ่มสำคัญมากขึ้นกับธุรกิจที่เปิดช่องทางบนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์

 

ประเภทของทะเบียนพาณิชย์

 

 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับบุคคลธรรมดา)

     สำหรับการจดทะเบียนประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก หรือเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยดำเนินกิจการในลักษณะของการบริการที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งข้อดีของการจดทะเบียนพาณิชย์ นั่นก็คือการปลอดภาระด้านการทำบัญชีหรือยื่นส่งงบ พร้อมอิสระในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ 

ในส่วนนี้ผู้ประกอบการร้านค้าที่เปิดช่องทางขายของออนไลน์ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์อื่น ๆ ก็สามารถยื่นจดได้ในนามของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 5 ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 

 • การจดทะเบียนบริษัท (สำหรับนิติบุคคล)

     ในส่วนของผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเติบโตขึ้นมาอีกระดับ และมีผู้ร่วมลงทุนมากกว่า 3 คนขึ้นไป จะถูกจดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะเปลี่ยนให้บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีตัวตนตามกฎหมาย โดยเจ้าของธุรกิจที่ร่วมจดทะเบียนก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบัญชี เสียภาษี ตลอดจนการยื่นประกันสังคมให้พนักงาน 

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนบริษัทก็ยังมีข้อดี สำหรับอัตราภาษีเงินได้ของนิติบุคคลจะกำหนดไว้ไม่เกิน 20% จากรายได้ทั้งหมด ถือได้ว่าคุ้มค่าและน้อยกว่าภาษีของบุคคลธรรมดาที่กำหนดไว้สูงถึง 35% ซึ่งความแตกต่างหลัก ๆ เห็นจะเป็นหน้าที่ที่ยุ่งยากกว่าการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไปเท่านั้น

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ของร้านค้าออนไลน์…จำเป็นมากแค่ไหน?

สำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์ของร้านค้าบนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่เปิดเป็นหน้าร้าน ต่างก็เข้าข่ายธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาด้วยกันทั้งสิ้น โดยจะมีชื่อทะเบียนเฉพาะอย่าง “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เพื่อรองรับสถานะตัวตนทางกฎหมายของร้านค้าบนช่องทางขายของออนไลน์ 

 

ขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับร้านบนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์

 

รู้จัก “ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือทะเบียนที่ให้การรับรองธุรกิจบนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ เว็บไซต์ และโซเชียล มีเดีย โดยจะมีการมอบเครื่องหมายการันตีให้แก่ผู้ประกอบการไว้นำไปแสดงบนช่องทางต่าง ๆ เพื่อยืนยันตัวตน พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทั้งยังมีประโยชน์แก่เจ้าของร้านอีกมากมาย

 

แวะเก็บ Fact!

 • ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เพิ่งมี แต่มีมานาน เป็นส่วนหนึ่งใน พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
 • ประกาศบังคับใช้ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล อันประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ “ต้อง” จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 

 

ร้านค้าออนไลน์ไม่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม?

คำตอบคือ ไม่ได้ เนื่องจาก “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 มาตรา 5” ที่มีเนื้อความซึ่งบังคับให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ อันได้แก่ กิจการที่มีการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ซึ่งธุรกิจการค้าบนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ก็ถือเป็นหนึ่งในพาณิชยกิจอิเล็กทรอนิกส์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องขอจดทะเบียนให้รวดเร็วมากที่สุด ป้องกันการถูกตรวจสอบ และได้รับโทษตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 นั่นเอง

 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำได้ง่ายกว่าที่คิด

การดำเนินเรื่องขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เตรียมพร้อมเรื่องเอกสารก็สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที 

 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับจดทะเบียนพาณิชย์

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน
 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 • บุคคลธรรมดา กรอกเอกสารข้อ 1-8
 • คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วน กรอกเอกสารข้อ 1-8 และข้อ 11
 • บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน กรอกเอกสาร 1-8 และข้อ 12
 1. เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรายละเอียดเว็บไซต์ที่ใช้จดทะเบียน กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ พร้อมทำสำเนาเพื่อใช้ขอเครื่องหมาย DBD Registered 
 2. ปริ้นท์หน้าแรกของร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมสินค้า/บริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน และวิธีการส่งสินค้า 
 3. แผนที่ตั้งร้านค้า
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)

<H3>ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์</H3>

 1. ยื่นจดทะเบียนฯ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://ereg.dbd.go.th 
 2. ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 3. ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

 

บอกแล้วว่าง่ายกว่าที่คิด ทั้งยังได้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้มากกว่าที่เคย เมื่อรู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้เรียบร้อย จะได้พร้อมเปิดร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ!

สำหรับใครที่มองหาช่องทางขายของออนไลน์ที่จะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือ พร้อมมอบประสบการณ์ซื้อขายที่สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าด้วย LINE SHOPPING แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ชั้นนำที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการให้เจ้าของธุรกิจ พร้อมปรับแต่งทุกฟีเจอร์เพิ่มความน่าเชื่อถือได้ในเวลาเดียวกัน

 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023