Knowledge Hub

3 ผลลัพธ์ จาก การสื่อสารและเข้าถึงลูกค้า
วิธีการส่งข้อความบรอดแคสต์

วิธีการส่งข้อความบรอดแคสต์

การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากแฮชแท็ก (Hashtag)

การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากแฮชแท็ก (Hashtag)

การจัดการออเดอร์ของลูกค้ารายบุคคล

การจัดการออเดอร์ของลูกค้ารายบุคคล

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021