Dairy Home Delivery - ไขเคล็ดลับการเติบโต จากตู้เย็นเดียวสู่ยอดขาย 100 ล้าน

Dairy Home Delivery - ไขเคล็ดลับการเติบโต จากตู้เย็นเดียวสู่ยอดขาย 100 ล้าน

Dairy Home Delivery ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จากออฟไลน์สู่การปรับกลยุทธ์มาทำการตลาดในช่องทางออนไลน์

เป็นเดลิเวอรี่เกิดใหม่ ข้ามวิกฤตจนสร้างการเติบโตพุ่งทะยานสู่ยอดขาย 100 ล้าน

มาร่วมฟังเคล็ดลับดีๆ จาก ‘คุณกนกนภา พงศบริพัตร’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรอม ฟาร์ม จำกัด 

ตัวแทนจำหน่าย Dairy Home ที่นอกจากสร้างแบรนด์ออร์แกนิกให้มีเอกลักษณ์แล้ว 

ยังใช้ LINE SHOPPING มาช่วยสร้างยอดขาย ส่งตรงนมคุณภาพดีถึงมือลูกค้า 

#สุดยอดนักขาย #LINESHOPPINGSeller​


my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023