คำถามที่พบบ่อยของการรับเงินในระบบชำระเงินแบบใหม่

webclip.png
29 Nov 2022

คำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการรับเงินและการตรวจสอบยอดเงินจากระบบชำระเงินแบบใหม่

1. ร้านค้าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับยอดเงินจากระบบชำระเงินแบบใหม่
หลังจากได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว ร้านค้าจะต้องกดยืนยันการจัดส่งสินค้าในระบบก่อน (Marked as Shipped) จึงจะได้รับยอดเงินของรายการซื้อขายดังกล่าวได้ โดยยอดเงินจะถูกสะสมและโอนให้ตามรอบรับเงินที่ร้านค้าได้เลือกไว้ในตอนลงทะเบียนใช้บริการระบบรับชำระเงินแบบใหม่

2. ร้านค้าสามารถตรวจสอบรอบเงินโอนหรือรายละเอียดของยอดเงินได้จากที่ใด
ร้านค้าสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ที่ oaplus.line.biz > ล็อกอินเข้าสู่ร้านค้า > อีคอมเมิร์ซ > ช่องทางการชำระเงิน > ตั้งค่าช่องทางชำระเงิน

3. ร้านค้าจะต้องมียอดขายขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ จึงจะได้รับเงินยอดขายจากระบบชำระเงินแบบใหม่ และจะได้รับเงินภายในเวลากี่โมง
จำนวนเงินขั้นต่ำของยอดขายหลังหักค่าธรรมเนียมแล้วจะต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป โดยร้านค้าจะได้รับเงินตามรอบที่ร้านค้าเลือกไว้ภายใน 21:00 น.

4. หากยอดเงินโอนที่ร้านค้าได้รับ ไม่ตรงกับที่ร้านค้าได้ ร้านค้าสามารถติดต่อหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ช่องทางไหน
ร้านค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ LINE SHOPPING เพื่อสอบถามข้อมูลทางแชทได้ผ่านทาง LINE Official Account: @linemyshop

5. ร้านค้าต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนอีกรอบหรือไม่ เพื่อรับเงินผ่านระบบรับชำระเงินแบบใหม่
ร้านค้าไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนอีกรอบ เนื่องจากร้านได้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่ขั้นตอนที่ร้านค้าได้ลงทะเบียนใช้บริการระบบชำระเงินแบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. หากร้านค้าอยากเปลี่ยนแปลงบัญชีการรับเงินทำได้หรือไม่และทำได้อย่างไร
ร้านค้าสามารถแก้ไขบัญชีการรับเงินได้ในที่
oaplus.line.biz > ล็อกอินเข้าสู่ร้านค้า > อีคอมเมิร์ซ > ช่องทางการชำระเงิน > ตั้งค่าช่องทางชำระเงิน
โดยแก้ไขข้อมูลของบัญชีรับโอนเงิน จากนั้นรอการอนุมัติจึงจะทำการแก้ไขข้อมูลบัญชีรับเงินได้เสร็จสมบูรณ์

 

คำถามเกี่ยวกับการคืนเงิน/ยกเลิกคำสั่งซื้อ

1. หากร้านค้าต้องทำการคืนเงินให้ผู้ซื้อ (Refund) ร้านค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรหรือไม่ และผู้ซื้อจะได้รับเงินภายในกี่วัน
หากเป็นการ Refund เงินคืนผ่านระบบชำระเงินแบบใหม่ก่อนที่ร้านค้าจะกดยืนยันจัดส่งสินค้าในระบบ (Marked as Shipped) ร้านค้าจะไม่เสียค่าธรรมเนียม และผู้ซื้อจะได้เงินคืนตามช่องทางการชำระเงินภายใน 45 วัน 

2. หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่ร้านค้าได้รับเงินยอดขายเเล้ว ร้านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
หากร้านยืนยันการจัดส่งและรับเงินยอดขายเรียบร้อยแล้ว ร้านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ผ่านระบบ และจะเสียค่าธรรมเนียมตามปกติ โดยร้านจะต้องดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าตรง อย่างไรก็ตาม หากร้านยังไม่ได้ยืนยันการจัดส่ง ร้านจะสามารถกดยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

3. หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อให้ลูกค้า ระบบจะโอนเงินคืนลูกค้าภายในกี่วัน
ระยะเวลาในการที่ระบบจะโอนเงินคืนลูกค้าจะขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของลูกค้า (โดยปกติแล้วลูกค้าจะได้เงินคืนภายใน 45 วัน)

 

คำถามเกี่ยวกับใบกำกับภาษี เอกสารทางภาษี รวมถึงเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

1. ร้านค้าสามารถขอเอกสารใบกำกับภาษีได้จากที่ใด
ร้านค้าสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ MyShop
กรณีทำผ่านคอมพิวเตอร์: เข้าไปที่ ไปที่ อีคอมเมิร์ซ > ช่องทางทำระเงิน > ใบกำกับภาษี > เลือกช่วงวันที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ แล้วกด “ดาวน์โหลด"
กรณีทำผ่านมือถือ: เข้าไปที่แอป MyShop > เมนู > ดาวน์โหลดใบกำกับภาษี (ใต้หัวข้อ"ช่องทางการชำระเงิน") > เลือกช่วงวันที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ > กดปุ่มจุดสามจุดเพื่อดาวน์โหลดใบกำกับภาษี

2. เอกสารใบกำกับภาษีตัวจริง (และเอกสารหัก ณ ที่จ่าย) ทางบริษัทไลน์ฯ จะเป็นคนส่งเอกสารให้ร้านค้าด้วยหรือไม่ หรือต้องขอได้จากใคร
ทางบริษัทไลน์ฯ จะไม่นำส่งเอกสารตัวจริงให้ร้านค้า อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายต่อกรมสรรพากรของค่าธรรมเนียมแทนร้านค้า โดยบริษัทจะระบุข้อความเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของร้าน หรือเปลี่ยนชื่อบริษัท สามารถออกใบกำกับภาษีในนามเจ้าของคนใหม่ได้หรือไม่ 
หลังจากเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าของร้านค้าสำเร็จ ร้านค้าภายใต้เจ้าของใหม่จะไม่สามารถเรียกดูหรือ download ใบกำกับภาษีของเจ้าของเดิมได้ รวมถึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีที่มีข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกิดก่อนการเปลี่ยนเจ้าของภายใต้ชื่อของเจ้าของคนใหม่ได้ 

4. หากร้านค้าต้องการขอชื่อที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเอกสารของบริษัทไลน์ฯ เพื่อทำเอกสารเปิด Vender สามารถขอได้จากที่ใด
LINE Company (Thailand) Limited
127 Gaysorn Tower,
Unit A 17th Floor and Unit D,E,F,G,J 18th Floor,
Ratchadamri Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District,
Bangkok 10330
Tax ID No. : 0105557074618 Head office

5. ระบบชำระเงินของ LINE SHOPPING จะมีการหักภาษี ณ​ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติหรือไม่ และร้านค้าสามารถเลือกที่จะไม่ให้หักได้หรือไม่
สำหรับร้านค้านิติบุคคล ระบบจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเลือกไม่หักได้

6. หากร้านค้าได้เข้าร่วมแคมเปญสนับสนุนค่าคูปอง ร้านสามารถขอเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ได้จากที่ใด
ร้านค้าสามารถติดต่อบริษัท PPC (ผู้กระทำแทนไลน์ในการจัดการสนับสนุนการขาย) ได้ที่ lineec@pccinter.com

7. ร้านค้าสามารถขอคืนภาษี ณ​ ที่จ่าย 3% ได้หรือไม่ หากได้ต้องทำอย่างไร
ปัจจุบันไม่สามารถขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

8. ร้านค้าสามารถส่งคำขอออกใบกำกับภาษีใหม่ได้ตอนไหนบ้าง
การส่งคำขอออกใบกำกับภาษีใหม่สามารถทำได้เฉพาะกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลชื่อหรือที่อยู่เท่านั้น และสามารถขอใบกำกับภาษีใหม่ได้เฉพาะของเดือนปัจจุบัน โดยต้องส่งคำขอภายในเดือนปัจจุบัน หรือไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้เจ้าของกิจการต้องเป็นบุคคลเดิมหรือนิติบุคคลเดิมเท่านั้น

9. ทำไมร้านถึงได้รับใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) 
เนื่องจากมีคำสั่งซื้อที่ไลน์ยังไม่ได้โอนให้ร้านค้าตามรอบที่กำหนดไว้ โดยเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้คำนวนคิดค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ร้านมั่นใจว่าร้านไม่ได้ถูกคิดค่าบริการซ้ำ

 

 หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบชำระเงินแบบใหม่  
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง LINE Official Account: @linemyshop
ทุกวัน เวลา 08.00-00.00 น.

หรือติดต่อทางอีเมล
สำหรับคำถามทั่วไปของระบบชำระเงินแบบใหม่
lineshoppingseller@linecorp.com

สำหรับกรณีข้อพิพาท เช่น การคืนสินค้า การคืนเงิน การยกเลิกสินค้า 
dispute_lineshopping@linecorp.com

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021