คำถามที่พบบ่อยของ การจัดส่งรูปแบบใหม่ "ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)" หรือ "Thailand Post POST (Auto-tracking)"

webclip.png
20 Dec 2023

 คำถามที่พบบ่อยของ การจัดส่งรูปแบบใหม่ "ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)" หรือ "Thailand Post POST (Auto-tracking)"

1. ตัวเลือกจัดส่งไปรษณีย์ไทยรูปแบบใหม่ "ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)" หรือ "Thailand Post POST (Auto-tracking)" คืออะไร

คือตัวเลือกจัดส่งไปรษณีย์ไทยรูปแบบใหม่ ที่สามารถใช้ได้กับการจัดส่งพัสดุที่ไม่ได้เก็บเงินปลายทางเท่านั้น (non-COD)
ไม่สามารถใช้ได้กับการจัดส่งแบบ COD หรือ บริการส่งพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง

ระบบจะสร้างหมายเลขพัสดุ
พร้อมปรับสถานะ "พร้อมส่ง" ➡ "กำลังจัดส่ง" ➡ "จัดส่งสำเร็จ" ให้อัตโนมัติเมื่อผู้ขายนำส่งสินค้าเข้าระบบที่ทำการไปรษณีย์ไทย

2. ผู้ขายจะมีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างไร หากเลือกใช้การจัดส่ง ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)

1. สามารถใช้ได้กับการจัดส่งพัสดุที่ไม่ได้เก็บเงินปลายทางเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับการจัดส่งแบบ COD หรือ บริการส่งพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง
2. ผู้ขายไม่ต้องกรอก หมายเลขพัสดุเอง ระบบจะสร้าง หมายเลขพัสดุให้จากการพิมพ์ใบปะหน้า
3. ใบปะหน้าของพัสดุที่เกิดจาก ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) จะแสดงบาร์โค้ดหมายเลขเฉพาะ ที่ทางไปรษณีย์ไทย ไว้ตรวจสอบและให้ราคาโปรโมชั่น
4. ระบบจะส่งหมายเลขพัสดุให้กับผู้ซื้อ และเปลี่ยนสถานนะเป็น กำลังจัดส่ง จัดส่งสำเร็จ โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ขายนำส่งสินค้าที่ทำการไปรษณีย์ไทย
5. เมื่อสินค้าถึงปลายทาง ระบบจะเปลี่ยนเป็น "จัดส่งสำเร็จ" และ LINE SHOPPING จะทำการโอนเงินหลังหักค่าธรรมเนียม ให้กับผู้ขายตามรอบโอนเงิน

3. การตั้งค่า ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) เกี่ยวข้องอย่างไรกับโปรโมชันค่าส่ง เริ่มต้น 19 บาทจากไปรษณีย์ไทย

   ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2567 ไปรษณีย์ไทยจะให้ราคาโปรโมชัน ราคาเริ่มต้น 19 บาท แก่พัสดุที่เป็นออร์เดอร์จาก ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) เท่านั้น โดยไปรษณีย์ไทยจะตรวจสอบพัสดุจาก
1. ใบปะหน้าพัสดุ ที่ต้องมีบาร์โค้ดเฉพาะของพัสดุนั้น
2. เมื่อผู้ขายทำการฝากพัสดุเข้าระบบ หมายเลขพัสดุจะต้องถูกต้องตามระบบของ LINE SHOPPING และ ไปรษณีย์ไทย

   ดังนั้น ผู้ขายสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2567 เวลา 10:00 เป็นต้นไป และต้องตั้งค่าสำเร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567 เพื่อรับโปรโมชัน ราคาพิเศษเริ่มต้น 19 บาท อย่างต่อเนื่อง

4. หากผู้ขายไม่ตั้งค่า ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) จะเกิดอะไรขึ้น

   ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2567 การจัดส่งพัสดุของร้านค้านั้นๆ จะไม่ได้รับราคาโปรโมชันเริ่มต้น 19 บาท แต่จะได้รับเป็นเรทราคาปกติ จากหน้าสาขาที่ทำการไปรษณีย์ไทยแทน

   เพราะฉะนั้นหากยังต้องการรับราคาโปรพิเศษเริ่มต้น 19 บาท แต่ไม่ตั้งค่า ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) จะต้องทำการจัดส่งพัสดุที่เกิดก่อนการตั้งค่าไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) ให้สำเร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567

   หมายเหตุ ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) ไม่รองรับการจัดส่งแบบ COD หรือ บริการส่งพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง ผู้ขายสามารถตั้งค่าที่บริษัทขนส่ง เลือกขนส่งอื่นๆเพื่อตั้งค่า การจัดส่งแบบ COD หรือ บริการส่งพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง

5. ผู้ขายจะเริ่มต้นใช้งาน ตัวเลือกจัดส่ง ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) ได้อย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2567 เวลา 10:00
   ผู้ขายที่ไม่เคยตั้งค่าขนส่งไปรษณีย์ไทย
1. ไปที่เมนู ตั้งค่าการจัดส่งสินค้า เลือกบริษัทขนส่ง ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)
2. ใส่รายละเอียดให้ถูกต้อง และกดบันทึก

   ผู้ขายที่เคยตั้งค่าขนส่งไปรษณีย์ไทย และต้องการเปลี่ยนมาใช้ ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) 
1. ไปที่เมนู ตั้งค่าการจัดส่งสินค้า เลือกบริษัทขนส่ง ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) หากข้อมูล ตำบล/แขวง ไม่ครบ ระบบจะขอให้ผู้ขายเติมข้อมูลที่อยู่ร้านค้าให้สมบูรณ์ก่อน และกดกลับไปที่ ตั้งค่าการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง
2. เลือกบริษัทขนส่ง ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)
3. ใส่รายละเอียดให้ถูกต้อง และกดบันทึก
4. กดเปิดใช้งาน เพื่อยืนยันให้ระบบยกเลิกการจัดส่งไปรษณีย์ไทยทั้งหมด ที่ผู้ขายเคยสร้าง ก่อนหน้าการตั้งค่าไปรษณีย์ไทยรูปแบบใหม่

6. ถ้าปัจจุบัน ผู้ขายใช้งานการจัดส่งไปรษณีย์ไทยดั้งเดิมอยู่แล้ว วันที่ 29 เม.ย. 2567 เวลา 10:00 ระบบ LINE SHOPPING จะเปลี่ยนอัตโนมัติมาให้ใช้งานระบบไปรษณีย์ไทยรูปแบบใหม่ "ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)" หรือไม่

เรื่องระบบ LINE SHOPPING ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้อัตโนมัติ
   ผู้ขายยังคงการจัดส่งไปรษณีย์ไทยแบบเดิมที่มีอยู่แล้วได้ แต่หากผู้ขายต้องการสร้าง การจัดส่งไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2567 เวลา 10:00 จะมีแต่รูปแบบใหม่ "ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)" เป็นตัวเลือก และหากสร้างรูปแบบใหม่สำเร็จ ระบบจะทำการลบรูปแบบเก่าภายใน 7 วัน

เรื่องราคาโปรโมชัน
   31 พ.ค. 2567 จะเป็นวันสุดท้ายที่ยังได้รับโปรโมชั่นเริ่มต้น 19 บาท จากที่ทำการไปรษณีย์ไทย หากผู้ขายไม่เปลี่ยนเป็น ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) ศึกษาโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!!

7. หากตั้งค่าไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) เสร็จสมบูรณ์ จะเกิดอะไรขึ้นกับการจัดส่งไปรษณีย์ไทยทั้งหมด ที่ผู้ขายเคยสร้างไว้ก่อนหน้า

   หลังจากตั้งค่าไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) เสร็จสมบูรณ์ตัวเลือก การจัดส่งไปรษณีย์ไทยแบบเก่าที่เคยสร้างมา จะถูกยกเลิกและลบออกจากระบบใน 7 วัน ผู้ซื้อจะเลือกได้เพียง ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) ตั้งแต่ผู้ขาย ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

   หมายเหตุ ผู้ขายสามารถตั้งค่าที่บริษัทขนส่ง เลือกขนส่งอื่นๆเพื่อตั้งค่า การจัดส่งแบบ COD หรือ บริการส่งพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง

8. ออร์เดอร์ที่อยู่ระหว่างการขนส่งด้วยขนส่งไปรษณีย์ไทยแบบเก่าที่สร้างไว้ก่อน การตั้งค่าไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) เสร็จสมบูรณ์ จะเป็นอย่างไร

ออร์เดอร์เหล่านั้นจะถูกดำเนินการขนส่งตามปกติ โดยที่ผู้ขายจะยังต้องกด "จัดส่งสำเร็จ" ด้วยตัวของท่านเอง

9. หากผู้ขายตั้งค่า ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) แบบ COD(เก็บเงินปลายทาง) สามารถเปิดใช้งานได้อย่างไร

   ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) ไม่รองรับการจัดส่งแบบ COD หรือ บริการส่งพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง ผู้ขายสามารถตั้งค่าที่บริษัทขนส่ง เลือกขนส่งอื่นๆเพื่อตั้งค่า การจัดส่งแบบ COD หรือ บริการส่งพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง 

10. หากผู้ขายต้องการสร้างหมายเลขพัสดุ จากออร์เดอร์ ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) ผ่านเครื่องมือ MyShop ต้องทำอย่างไร

สามารถทำได้ 2 รูปแบบ

1. กดสร้างหมายเลขพัสดุที่ละออร์เดอร์
- ไปที่หน้ารายละเอียดสินค้า เลือกออร์เดอร์ที่ต้องการ กดพิมพ์ที่อยู่และใบเสร็จ ระบบจะจัดส่ง หมายเลขพัสดุ ให้ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ขายนำพัสดุส่งเข้าระบบไปรษณีย์ไทย
2. การสร้าง หมายเลขพัสดุ ที่ละหลายออร์เดอร์
- ไปที่หน้าติดตามการจัดส่ง เลือกออร์เดอร์ ที่ต้องการพิมพ์ใบปะหน้า กดพิมพ์ที่อยู่และใบเสร็จ

ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://oaplus.line.biz

ผ่าน แอปฯ MyShop

11. หากขณะที่ผู้ขายสร้าง หมายเลขพัสดุ แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถสร้างใบปะหน้าได้ ผู้ขายต้องทำอย่างไร

สามารถทำได้ 2 รูปแบบ

1. การสร้างหมายเลขพัสดุ ที่ละออร์เดอร์
- สามารถกดพิมพ์ที่อยู่และใบเสร็จ อีกครั้ง
2. การสร้าง หมายเลขพัสดุ ที่ละหลายออร์เดอร์
- สามารถเลือก Filter เลือกออร์เดอร์ที่ยังไม่ได้รับการพิมพ์ใบปะหน้า
- เลือก ออร์เดอร์ที่ต้องการพิมพ์ใบปะหน้า อีกครั้ง

12. ร้านค้าหรือออร์เดอร์ประเภทไหนที่ไม่สามารถใช้งาน ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) 

1. มีการเชื่อมต่อกับการจัดส่งผ่านระบบจัดการหลังบ้าน หรือ 3rd party partner (ทั้ง Official partner และ ไม่ Official partner ของ LINE SHOPPING) กรุณาสอบถามการทำงานและการพิมพ์ใบปะหน้าของระบบจัดการหลังบ้านที่ผู้ขายใช้อยู่ให้มั่นใจว่า ระบบจัดการหลังบ้านได้รองรับการทำงาน ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)

2. ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) ยังไม่รองรับ การจัดส่งแบบ COD(บริการเก็บเงินปลายทาง) สินค้า Pre-order และ SEND GIFT ที่ตั้งค่าใน LINE SHOPPING หากท่านเป็นร้านค้าที่มีการจัดส่งแบบ COD(บริการเก็บเงินปลายทาง) สินค้า Pre-order และ SEND GIFT ที่ตั้งค่าใน LINE SHOPPING กรุณาสร้างการจัดส่งอื่น เพื่อรองรับการส่งสินค้า นอกเหนือจากไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) 

13. หากร้านค้าเชื่อมต่อ ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) สำเร็จแล้ว การคิดค่าธรรมเนียม ที่ทาง LINE SHOPPING เรียกเก็บจะเป็นอย่างไร 

การคิดค่าธรรมเนียมยังเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของ LINE SHOPPING สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!!

14. หากพัสดุที่นำส่ง ไม่มีการเปลี่ยนสถานะ ทำให้ผู้ซื้อยังไม่ได้รับของ และ/หรือ ผู้ขายไม่ได้รับเงินจาก LINE SHOPPING จะต้องทำอย่างไร

ผู้ขายสามารถติดต่อไปรษณีย์ไทย ได้โดยตรงเพื่อสอบถามสถานะของพัสดุนั้น สามารถติดต่อได้ที่
Call Center :1545 ​
LINE : @ThailandPost ​
Facebook : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

LINE SHOPPING เป็นเพียงผู้ประสานงานกับระบบไปรษณีย์ไทยเท่านั้น

15. หากผู้ซื้อแจ้งว่าสินค้าเสียหาย และต้องการเรียกร้องค่าชดเชย ทางผู้ขายต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ขาย และ/หรือ ผู้ซื้อสามารถติดต่อขนส่งไปรษณีย์ไทยได้โดยตรงเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการขนส่ง
ตามนโยบายของไปรษณีย์ไทย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

สามารถติดต่อได้ที่
Call Center :1545 ​
LINE : @ThailandPost ​
Facebook : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ผู้ขาย และ/หรือ ผู้ซื้อ จะต้องเตรียมแสดงหลักฐานยืนยัน การแพ็ค และ/หรือ การเปิดสินค้า ให้ทางไปรษณีย์ไทยเป็นผู้พิจารณา
- หลักฐานราคาสินค้าออร์เดอร์นั้นๆ
- VDO สินค้าที่ทำการแพ็คว่าอยู่ในสภาพปกติและได้รับการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมก่อนส่ง (ผู้ขาย)
- VDO การเปิดกล่องสินค้าที่แสดงให้เห็น สภาพอันไม่ปกติตั้งแต่เปิดรับสินค้า (ผู้ส่ง)

LINE SHOPPING เป็นเพียงผู้ประสานงานกับระบบไปรษณีย์ไทยเท่านั้น

16. หากวันที่ 1 มิ.ย. 2567 ผู้ขายเพิ่งทำการตั้งค่า ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) เสร็จตอน 11:00 แต่มีออร์เดอร์ที่เกิดตั้งแต่ 9:00 จะเป็นอย่างไร

เมื่อพิมพ์ใบปะหน้าของออร์เดอร์ที่เกิดตอน 9:00 จะได้ใบปะหน้าที่ไม่มีโลโก้ LINE SHOPPING x TH POST และไม่สามารถได้รับราคาโปรโมชัน เริ่มต้น 19 บาท เมื่อนำไปส่งที่ที่ทำการไปรษณีย์

 

17. หากผู้ขายยังไม่ได้ตั้งค่า ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) และมีออร์เดอร์ที่เกิดวันที่ 31 พ.ค. ผู้ขายจะต้องทำอย่างไรเพื่อยังสามารถได้รับโปรโมชันราคา เริ่มต้น 19 บาท

1. ผู้ขายจะต้องตั้งค่า ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2567
2. หากผู้ขายไม่ต้องการตั้งค่า ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) แต่ยังต้องการรับโปรโมชัน ราคาเริ่มต้น 19 บาท ทางผู้ขายจะต้องจัดส่งสินค้าให้สำเร็จ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567

   เพราะตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 ไปรษณีย์ไทยจะให้ราคาโปรโมชั่น ราคาเริ่มต้น 19 บาท แก่พัสดุที่เป็นออร์เดอร์จาก ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ) เท่านั้น โดยไปรษณีย์ไทยจะพิจารณาจาก
1. ใบปะหน้าพัสดุ ที่ต้องมีบาร์โค้ดเฉพาะของพัสดุนั้น
2. เมื่อผู้ขายทำการฝากพัสดุเข้าระบบ หมายเลขพัสดุจะต้องถูกต้องตามระบบของ LINE SHOPPING และ ไปรษณีย์ไทย

18. ผู้ขายจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้งาน ระบบไปรษณีย์ไทยรูปแบบใหม่ "ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)" หรือไม่

หากผู้ขายต้องการ

- ได้รับราคาโปรโมชัน เริ่มต้น 19 บาทกับไปรษณีย์ไทยอย่างต่อเนื่อง
- อัพเดทหมายเลขพัสดุ และสถานะอัตโนมัติ

ผู้ขายจำเป็นต้องตั้งค่า ระบบไปรษณีย์ไทยรูปแบบใหม่ "ไปรษณีย์ไทย-EMS (หมายเลขพัสดุอัตโนมัติ)" ให้สำเร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567

ยื่นแบบฟอร์มเพื่อทำการแก้ไข คลิก

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023