ระบบ crm คือ

CRM คืออะไร ทำไมจึงสำคัญต่อธุรกิจ | LINE SHOPPING

webclip.png
19 Jul 2022

เผยเหตุผล! ทำไม CRM คือสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ

ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับธุรกิจ ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าส่งผลต่อยอดขายและความเติบโตของกิจการโดยตรง กลยุทธ์ CRM จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้า


ทำความรู้จัก CRM คืออะไร

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้า หรือ คนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของธุรกิจคุณได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการทำ CRM จะเป็นการนำระบบหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์ ซึ่งทำให้ธุรกิจของคุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ระบบ CRM คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

เนื่องจากหัวใจของ CRM คือ การเข้าใจลูกค้าของธุรกิจอย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ลูกค้า ดังนั้นระบบ CRM จึงเป็นระบบและเครื่องมือที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า ช่องทางการติดต่อของลูกค้า พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น เพื่อธุรกิจจะได้นำมาวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงกลยุทธ์การขายและแผนการตลาดให้ดีและตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น 


ประโยชน์ของการทำ CRM

  1. ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้นำมาวิเคราะห์ได้อย่างสะดวกและแชร์ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ
  2. ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงาน ทั้งทีมการตลาดและทีมขาย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสร้างแคมเปญต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
  3. เป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่า เพราะการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจะทำให้เกิดการซื้อซ้ำ และก่อให้เกิดเป็น Brand Loyalty ได้
  4. ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้กลับมาซื้อซ้ำและกลายเป็นลูกค้าประจำได้ในที่สุด

กลยุทธ์การทำ CRM ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

  1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำ CRM ให้ชัดเจน เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายต่อไป เช่น การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การเพิ่มลูกค้าประจำ การลดการสูญเสียลูกค้าเก่า เป็นต้น
  2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลตามเพศ อายุ ความสนใจ พฤติกรรม เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด
  3. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการทำ CRM ที่เหมาะสม เช่น กลยุทธ์  4C’s ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม โดยประกอบไปด้วย Consumer Cost Communication และ Convenience
  4. เข้าใจสินค้าและบริการของธุรกิจ เพื่อให้สามารถสื่อสาร “คุณค่า” ของสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย

กลยุทธ์ crm

นี่คือเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์ CRM จึงสำคัญต่อธุรกิจ สำหรับใครที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อาจเริ่มต้นด้วยตัวเองจากการใช้ประโยชน์และฟีเจอร์ของ LINE OA และหากต้องการกระตุ้นยอดขายสามารถเปิดบัญชี MyShop ได้ฟรี ที่ lineshoppingseller.comเปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023