พิเศษสุด! LINE SHOPPING มอบลดค่าธรรมเนียมการชำระเงินเหลือเพียง 1% เป็นเวลา 30 วัน!

webclip.png
15 Feb 2024

เหล่าพ่อค้า แม่ค้า เตรียมเฮ LINE SHOPPING ลดค่าธรรมเนียมของระบบรับชำระเงินฯ จากเดิม 3% เป็น 1% เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ก่อนอื่นมาศึกษากันว่าร้านค้าไหนสามารถได้รับสิทธิ์ของแคมเปญนี้กันบ้าง มาดูกันเลย

ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 

1) ต้องเป็นร้านค้าใหม่บน LINE SHOPPING ที่เพิ่งเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 หรือหากไม่ได้เป็นร้านค้าใหม่ ต้องเป็นร้านค้าที่ไม่มีออเดอร์บน LINE SHOPPING มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
2) ร้านค้าจะต้องมียอดผู้ติดตามบนบัญชีทางการของร้านค้า (LINE Official Account) ตั้งแต่ 500 ผู้ติดตามขึ้นไป
3) มีสินค้าในร้านอย่างน้อย 1 ชิ้น  
4) สมัครระบบรับชำระเงินฯ สำเร็จ 
5) ตั้งค่าระบบขนส่งสำเร็จ 

โดยร้านค้าที่เข้าเงื่อนไขทั้งหมดนี้ จะได้เข้ารับสิทธิ์ “ลดค่าธรรมเนียมของระบบชำระเงินฯ” ทันที

การนับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของ “ส่วนลดค่าธรรมเนียมการชำระเงินฯ” อย่างไร?

ร้านค้าจะได้รับ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการชำระเงินฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันที่ร้านค้ามีออเดอร์ที่มีการชำระเงินสำเร็จครั้งแรก (หลังจากที่ทำตามเงื่อนไข 5 ข้อด้านบนสำเร็จ) และจะไปสิ้นสุดในอีก 30 วัน เวลา 24:00 น. 

LINE SHOPPING ลดค่าธรรมเนียม

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE Official Account : @linemyshop

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับร้านค้าสำหรับกิจกรรม “ส่วนลดค่าธรรมเนียมการชำระเงินจาก LINE SHOPPING”

ร้านค้า LINE SHOPPING (“ผู้ขาย” หรือ “ร้านค้า”) ตกลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมของ LINE SHOPPING ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ โดยก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ร้านค้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกิจกรรม

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการชำระเงินจาก LINE SHOPPING

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”)

รายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (“ร้านค้า”) ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้

1.1 ต้องเป็นร้านค้าใหม่บน LINE SHOPPING ที่เพิ่งเริ่มสมัครใช้บริการ MyShop ในระหว่างระยะเวลากิจกรรม (ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) หรือหากไม่ได้เป็นร้านค้าใหม่ ต้องเป็นร้านค้าที่หยุดการใช้บริการ MyShop มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

1.2 ร้านค้าจะต้องดำเนินการสมัครระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING และได้รับการอนุมัติจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว

1.3 ร้านค้าต้องดำเนินการตั้งค่าขั้นพื้นฐานสำหรับการใช้บริการ MyShop เรียบร้อยแล้ว คือ ต้องมีสินค้าพร้อมขายอย่างน้อย 1 รายการ และต้องตั้งค่าการจัดส่งสินค้าให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับการจัดส่งอย่างน้อย 1 ช่องทาง

1.4 ร้านค้าใหม่ หรือร้านค้าที่กลับมาใช้บริการ MyShop ดังกล่าว จะต้องมีออเดอร์เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ออเดอร์ขึ้นไปในระหว่างช่วงระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมออเดอร์ประเภทเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery : COD)

1.5 ร้านค้าจะต้องมียอดผู้ติดตามบนบัญชีทางการของร้านค้า (LINE Official Account) ตั้งแต่ 500 ผู้ติดตามขึ้นไป  

2) ร้านค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ จะต้องไม่เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงต้องไม่เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่บริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูง โดยการพิจารณาและตัดสินเป็นสิทธิโดยเด็ดขาดของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

3) ร้านค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน และไม่มีลักษณะเป็นร้านค้าต้องห้ามตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องดำเนินการสมัครใดๆ ทั้งนี้ ร้านค้าจะสามารถทราบได้ว่าตนได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วหรือไม่ จากรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การประกาศผลเข้าร่วมกิจกรรม"

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับสิทธิประโยชน์เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ร้านค้าเท่านั้น

การประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้านค้าใดที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม” ร้านค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบแจ้งเตือนของ MyShop (“Global Notification”) ว่าร้านค้าได้รับเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และได้รับสิทธิ์ประโยชน์ 

สิทธิประโยชน์

ในกรณีที่ร้านค้าปฏิบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน ร้านค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

ร้านค้าจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมการชำระเงิน (Transaction Fee from the usage of the Payment Service System) จากปกติ 3% ลดเหลือ 1% เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ร้านค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน

หมายเหตุ : ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดนโยบายค่าธรรมเนียม (Fee Policy) ได้ตามลิงก์ที่ปรากฏนี้ 
https://terms2.line.me/lineshopping_terms_and_conditions_fees_policy?lang=en

เงื่อนไขทั่วไป

1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)

2. https://terms2.line.me/myshop_terms_of_service?lang=th

(ภาษาไทย)

3. https://terms2.line.me/myshop_terms_of_service?lang=en

(ภาษาอังกฤษ)

และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ https://linemyshop.com/terms/seller-guideline รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)

4. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop สำหรับร้านค้า และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)

6. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน แลกเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่กรณีที่สิ่งของที่ส่งมอบเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่เหมาะแก่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการรับรางวัลหรือการมีเงินได้จากประโยชน์ดังกล่าวอาจถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตามประมวลรัษฎากร และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

8. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

9. LINE ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น

10. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสียสิทธิ์หรือเพิ่มหน้าที่จากเดิมที่ระบุไว้นี้ LINE จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน ช่องทางบัญชีทางการ MyShop Official Account (@linemyshop)

11. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

12. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ระงับการให้รางวัลทุกกรณี หากบริษัทตรวจพบว่า ร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

13. ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เท่านั้น ร้านค้าจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ LINE ผู้ซื้อ หรือ บุคคลภายนอก ในการกระทำใด ๆ ของร้านค้าที่ได้กระทำนอกเหนือไปจากขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดย LINE ไม่มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือให้ความยินยอม

14. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยแอลวาย คอร์ปอเรชัน (LY Corporation) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 15. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

16. ผู้ขายตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้และทำสำเนาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ชื่อ/ตราสินค้าของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวจาก LINE

17. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ lineshoppingseller@linecorp.com ภายในระยะเวลากิจกรรม

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023