พิเศษสุด! สำหรับร้านค้าใหม่ ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเหลือ 0% นาน 30 วัน

webclip.png
01 May 2024

เหล่าพ่อค้า แม่ค้า เตรียมเฮ LINE SHOPPING ลดค่าธรรมเนียมของระบบรับชำระเงินฯ จากเดิม 3% เป็น 0% เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 ก่อนอื่นมาศึกษากันว่าร้านค้าไหนสามารถได้รับสิทธิ์ของแคมเปญนี้กันบ้าง มาดูกันเลย

ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 

1) ต้องเป็นร้านค้าใหม่บน LINE SHOPPING ที่เพิ่งเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 หรือหากไม่ได้เป็นร้านค้าใหม่ ต้องเป็นร้านค้าที่ไม่เคยมีออเดอร์ด้วยระบบรับชำระเงิน LINE SHOPPING สำเร็จมาก่อน 
2) สมัครระบบรับชำระเงินฯ สำเร็จ 
3) มีออเดอร์เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ออเดอร์ ยกเว้นออเดอร์ประเภทเก็บเงินปลายทาง

โดยร้านค้าที่เข้าเงื่อนไขทั้งหมดนี้ จะได้เข้ารับสิทธิ์ “ลดค่าธรรมเนียมของระบบชำระเงินฯ” ทันที

การนับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของ “ส่วนลดค่าธรรมเนียมการชำระเงินฯ” อย่างไร?

ร้านค้าจะได้รับ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการชำระเงินฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันที่ร้านค้ามีออเดอร์ที่มีการชำระเงินสำเร็จครั้งแรก (หลังจากที่ทำตามเงื่อนไข 3 ข้อด้านบนสำเร็จ) และจะไปสิ้นสุดในอีก 30 วัน เวลา 24:00 น. 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE Official Account : @linemyshop

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับร้านค้าสำหรับกิจกรรม “ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงินจาก LINE SHOPPING”

ร้านค้า LINE SHOPPING (“ผู้ขาย” หรือ “ร้านค้า”) ตกลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมของ LINE SHOPPING ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ โดยก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ร้านค้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกิจกรรม

ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงินจาก LINE SHOPPING

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”)

รายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (“ร้านค้า”) ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้

1.1 ต้องเป็นร้านค้าใหม่บน LINE SHOPPING กล่าวคือ เป็นร้านค้าที่ไม่เคยมียอดขายที่ชำระเงินด้วยระบบรับชำระเงิน LINE SHOPPING สำเร็จ มาก่อน หรือเริ่มสมัครใช้บริการ MyShop ในระหว่างระยะเวลากิจกรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568) 

1.2 ร้านค้าจะต้องดำเนินการสมัครระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING และได้รับการอนุมัติจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว

1.3 ร้านค้าใหม่ จะต้องมีออเดอร์เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ออเดอร์ขึ้นไปในระหว่างช่วงระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมออเดอร์ประเภทเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery : COD)

 

2) ร้านค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ จะต้องไม่เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงต้องไม่เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่บริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูง โดยการพิจารณาและตัดสินเป็นสิทธิโดยเด็ดขาดของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

3) ร้านค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน และไม่มีลักษณะเป็นร้านค้าต้องห้ามตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องดำเนินการสมัครใดๆ ทั้งนี้ ร้านค้าจะสามารถทราบได้ว่าตนได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วหรือไม่ จากรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม"

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับสิทธิประโยชน์เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ร้านค้าเท่านั้น

การประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้านค้าใดที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม” ร้านค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบแจ้งเตือนของ MyShop (“Global Notification”) ว่าร้านค้าได้รับเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และได้รับสิทธิ์ประโยชน์ 

สิทธิประโยชน์

ในกรณีที่ร้านค้าปฏิบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน ร้านค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

ร้านค้าจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมการชำระเงิน (Transaction Fee from the usage of the Payment Service System) จากปกติ 3% ลดเหลือ 0% เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ร้านค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน

หมายเหตุ : ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดนโยบายค่าธรรมเนียม (Fee Policy) ได้ตามลิงก์ที่ปรากฏนี้ 
https://terms2.line.me/lineshopping_terms_and_conditions_fees_policy?lang=en

เงื่อนไขทั่วไป

1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)

2. https://terms2.line.me/myshop_terms_of_service?lang=th

(ภาษาไทย)

3. https://terms2.line.me/myshop_terms_of_service?lang=en

(ภาษาอังกฤษ)

และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ https://linemyshop.com/terms/seller-guideline รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)

4. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop สำหรับร้านค้า และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)

6. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน แลกเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่กรณีที่สิ่งของที่ส่งมอบเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่เหมาะแก่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการรับรางวัลหรือการมีเงินได้จากประโยชน์ดังกล่าวอาจถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตามประมวลรัษฎากร และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

8. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

9. LINE ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น

10. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสียสิทธิ์หรือเพิ่มหน้าที่จากเดิมที่ระบุไว้นี้ LINE จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน ช่องทางบัญชีทางการ MyShop Official Account (@linemyshop)

11. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

12. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ระงับการให้รางวัลทุกกรณี หากบริษัทตรวจพบว่า ร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

13. ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เท่านั้น ร้านค้าจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ LINE ผู้ซื้อ หรือ บุคคลภายนอก ในการกระทำใด ๆ ของร้านค้าที่ได้กระทำนอกเหนือไปจากขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดย LINE ไม่มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือให้ความยินยอม

14. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยแอลวาย คอร์ปอเรชัน (LY Corporation) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 15. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

16. ผู้ขายตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้และทำสำเนาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ชื่อ/ตราสินค้าของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวจาก LINE

17. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ lineshoppingseller@linecorp.com ภายในระยะเวลากิจกรรม

 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023