ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “ยิ่งช้อป ยิ่งได้! LINE SHOPPING จัดหนัก แจก LINE POINTS BACK x2 พร้อมลุ้นรับของรางวัลกว่า 200 รายการ”

webclip.png
10 Feb 2021

ผู้ใช้บริการ LINE ที่มีบัญชีไลน์ (LINE Account) ลงทะเบียนในประเทศไทย สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม  “ยิ่งช้อป ยิ่งได้! LINE SHOPPING จัดหนัก แจก LINE POINTS BACK x 2 พร้อมลุ้นรับของรางวัลกว่า 200 รายการ”  ตามรายละเอียดและกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม ดังนี้

ตารางวันที่แจกรางวัลและของรางวัล

ลำดับที่ วันที่ ของรางวัลประจำวัน (Prize of the Day) จำนวน
1 11 ก.พ. 2564 หูฟัง AirPods 2 with Wireless Charging Case 6 เครื่อง
2 12 ก.พ. 2564 เครื่องฟอกอากาศ Air Purifier รุ่น 3H 14 เครื่อง
3 13 ก.พ. 2564 โทรศัพท์มือถือ iPhone 12 Pro ความจุ 128 GB 4 เครื่อง
4 13 ก.พ. 2564 หูฟัง AirPods 2 with Wireless Charging Case 8 เครื่อง
5 14 ก.พ. 2564 เครื่องเล่นเกม Sony PlayStation 5 (PS5) 14 เครื่อง
6 15 ก.พ. 2564 บัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท 54 ใบ
7 15 ก.พ. 2564 หน้ากากผ้า LINE FRIENDS 100 ชิ้น
  1. เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

    1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการเข้าระบบไลน์ (Log-in) และ คลิกเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าหลักของ LINE SHOPPING (Home Page) หรือสื่อต่าง ๆ ของ LINE SHOPPING อาทิ บัญชีทางการ LINE SHOPPING (LINE SHOPPING Official Account), Facebook page: LINE SHOPPING Thailand รวมทั้งแบนเนอร์ต่าง ๆ ของ LINE SHOPPING เท่านั้น จากนั้นการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในหน้ารายละเอียดสินค้า (Product Description) ที่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท (หลังหักส่วนลดต่าง ๆ  โดยไม่รวมค่าขนส่ง) และชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ทันที โดยที่ไม่ผ่านหน้าแชท หรือ แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก่อนการชำระเงินสำเร็จ (ผู้ที่กดสั่งซื้อสินค้าผ่านบัญชี LINE Official Account ของร้านค้าโดยตรง ที่เปิดใช้ระบบ MyShop จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้)

    1.2 การสั่งซื้อตามข้อ 1.1 ต้องเป็นการสั่งซื้อที่มีการจัดส่งสำเร็จโดยไม่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลังหากคำสั่งซื้อนั้น ๆ มีการยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลหรือเรียกคืนของรางวัลทันที (แล้วแต่กรณี) 

    1.3 ผู้ที่ทำคำสั่งซื้อตามข้อ 1.1 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ LINE POINTS BACK x 2  จากคำสั่งซื้อระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. เท่านั้น ตามเงื่อนไข LINE POINTS BACK  คลิก

    1.4 กิจกรรมนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านทำการซื้อสินค้าก่อนวันและเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

    1.5 ลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล และมูลค่าของรางวัล

ลำดับ หมายเลขคำสั่งซื้อ รางวัลประจำวัน (Prize of the Day) จำนวน มูลค่ารางวัลละ (บาท)
1 Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx หูฟัง AirPods 2 with  wireless charging case 6 เครื่อง 7,151
2 Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx เครื่องฟอกอากาศ XIAOMI Air Purifier รุ่น 3H 14 เครื่อง 5,990
3 Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx โทรศัพท์มือถือ iPhone 12 Pro ความจุ 128GB 4 เครื่อง 36,900
4 Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx หูฟัง AirPods 2 with  wireless charging case 8 เครื่อง 7,151
5 Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx เครื่องเล่นเกม Sony PlayStation Digital Edition (PS5) 14 เครื่อง 14,900
6 Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx บัตร Starbucks Card 54 ใบ 200
7 Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx หน้ากากผ้า LINE FRIENDS 100 ชิ้น 89

    1.6 หมายเลขคำสั่งซื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1.5 จะได้รับ LINE POINTS มูลค่า 200 บาท หรือ 400 บาท ตามเงื่อนไข LINE POINTS BACK  คลิก

    1.7 ในการแจกรางวัลประจำวัน (Prize of the Day) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำวันมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุกกิจกรรมนี้
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำวันจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ LINE POINTS BACK x 2 จากการทำคำสั่งซื้อสินค้าผ่าน LINE SHOPPING ในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
  • ในกรณีที่รางวัลประจำวันมีจำนวนมากกว่า 1 รางวัลในวันนั้น และผู้ได้รางวัลเคยได้รับรางวัลประจำวันมาแล้วในระหว่างกิจกรรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลประจำวันในวันนั้นให้แก่ผู้ได้รางวัลรายนั้นทันที ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
  • ในกรณีที่รางวัลประจำวันมีจำนวนมากกว่า 1 รางวัลในวันนั้น และผู้ได้รางวัลเคยได้รับรางวัลประจำวันมาแล้วในระหว่างกิจกรรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัลประจำวันตามจำนวนที่ผู้ได้รับรางวัลประจำวันเคยได้รับรางวัลประจำวันมาแล้วในระหว่างกิจกรรม เช่น หากในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีการแจกรางวัลประจำวันจำนวน 6 รางวัล และมีผู้ที่เคยได้รับรางวัลประจำวันมาแล้วจำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รางวัลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อีกครั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลประจำวันในวันดังกล่าวเพียง 5 รางวัล เท่านั้น เป็นต้น 
  • ของรางวัลประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้า และทางทีมงาน LINE SHOPPING จะติดต่อไปเพื่อแจ้งให้ทราบวันและเวลาอีกครั้ง

    2. บริษัทจะประกาศผลรางวัลทาง LINE Official Account ของ LINE SHOPPING (เพิ่มเพื่อน @lineshoppingth) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ผู้ได้รางวัลจะได้รับข้อความแจ้งประกาศผลรางวัล พร้อมลิงก์แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอรับของรางวัลผ่าน LINE Official Account ของ LINE SHOPPING

    3. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ลงทะเบียนรับรางวัลผ่านแบบฟอร์ม: https://bcrm-questions-i.linebiz-bcrm.com/wl/1650328476/q/955 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลในทุกกรณีทันที

    4. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย  บริษัท  ไลน์  คอมพานี  (ประเทศไทย)  จำกัด  (“บริษัท”)  ของรางวัลจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้  และรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้  ทั้งนี้ รางวัลมูลค่า  1,000  บาท  ขึ้นไป  จะถูกหักภาษี  ณ  ที่จ่าย ในอัตรา  5%  ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด  โดยบริษัทจะเป็นผู้หักและนำส่งภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายดังกล่าว

    5. บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการรับของรางวัล เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือเพื่อประโยชน์ไปใช้ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp)

    6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ  ของตนที่มีอยู่กับ   ไลน์  คอร์ปอเรชั่น  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ,  รูปไอคอน (Picture Icons),  สถานะที่ตั้งค่าให้แสดงต่อสาธารณะในบริการนั้น ๆ  รวมถึง หมายเลขระบุภายใน ที่  LINE  กำหนดขึ้นเพื่อระบุผู้ใช้แต่ละรายแก่บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อ 3 และเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อมูลเพิ่มเติมที่  (https://terms.line.me/line_genlctpp)

    7. บริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 3. และ 4. จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เว้นแต่มีกฎ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายใดกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

    8. พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประจำวัน (Prize of the Day) ตามเงื่อนไขข้อ 1 นี้

    9. การเป็นผู้ได้รางวัลและสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกำนัล หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

  1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับรางวัลและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ของรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับของรางวัลเดิม
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลหรือเรียกคืนของรางวัลทันที (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบบนี้ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กระทำการทุจริต
  1. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กับข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นที่สุด
  1. การตัดสินใด ๆ ของบริษัทหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้

 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023