LINE POINTS BACK: ซื้อสินค้าจาก LINE SHOPPING เพื่อรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ประจำเดือนธันวาคม 2564

webclip.png
01 Dec 2021

ชวนลูกค้ามาช้อปที่ร้าน รับพอยท์จุใจตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2564

1. LINE POINTS สูงสุด 300 พอยท์ต่อออเดอร์

2. พิเศษสุดๆ !!! LINE POINTS คูณ 3 สูงสุด 600 พอยท์ต่อออเดอร์ เฉพาะวันที่ 24 ธ.ค. 64 วันเดียวเท่านั้นนนน!

3. Kbank LINE POINTS สำหรับลูกค้าที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไลน์พอยท์ รับพอยท์สูงสุด 7%

เงื่อนไข คลิกที่นี่

4. รับไปทันที 150 พอยท์ เมื่อช้อปครบ 2 ออเดอร์ และลงทะเบียน คลิกที่นี่

LINE SHOPPING แจกไลน์พอยท์จุกๆ แบบนี้ ต้องไปบอกลูกค้ามาซื้อที่ร้านแล้วละ!!!!

แต่ก่อนที่จะให้ลูกค้ามาช้อป และได้ LINE POINTS อย่าลืมไปเปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay กันก่อนนะจ๊ะ วิธีการเปิดใช้คลิกที่นี่

ร้านค้าสินค้าและบริการผู้ใช้บริการ LINE SHOPPING (“ผู้ขาย” หรือ “ร้านค้า”) ตกลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมของ LINE SHOPPING ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ โดยก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ร้านค้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE MyShop สำหรับผู้ขาย รวมถึงกำหนดหลักข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกิจกรรม

ร้านค้าสินค้าและบริการผู้ใช้บริการ LINE SHOPPING (“ผู้ขาย” หรือ “ร้านค้า”) ตกลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมของ LINE SHOPPING ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ โดยก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ร้านค้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE MyShop สำหรับผู้ขาย รวมถึงกำหนดหลักข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลากิจกรรม

1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”)

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสมบัติร้านที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ต้องเป็นร้านค้า MyShop ที่มีการเปิดใช้บริการแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)
 2. ร้านค้าที่มีการจำหน่ายบัตรกำนัล (Voucher) และ/หรือ บัตรเติมเงิน บัตรที่มีลักษณะนำมาขายต่อ ไม่ได้จำหน่ายจากร้านค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรงจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ยกเว้นร้านค้า ดังต่อไปนี้ ที่มีสิทธิ์ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 1. ร้านค้า หรือผู้ที่เปิดร้านค้า MyShop ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมทุจริต ฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดใด ๆ ของบริษัทมาก่อน
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ผู้ที่เปิดร้านค้า MyShop ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันไม่เกิน 3 ร้านค้า โดยในกรณีที่มีผู้ใช้ชื่อและนามสกุลเดียวกันเปิดร้านค้าMyShop มากกว่า 3 ร้านค้า บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกร้านค้าที่มีจำนวนยอดขายสูงสุดก่อนตามลำดับ

รายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

 1. เมื่อร้านค้าที่มีคุณสมบัติได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ครบถ้วนแล้ว ร้านค้าจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะติดตั้งสัญลักษณ์ “POINTS BACK” บนร้านค้าของท่าน บน LINE SHOPPING และ/หรือ สัญลักษณ์ “P” รวมทั้งแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ LINE POINTS ที่หน้าร้านโดยตรง หากร้านค้าใดมีสัญลักษณ์ดังที่กล่าวมานี้ จะถือว่าร้านค้าของคุณได้เข้าร่วมกิจกรรม LINE POINTS BACK
 2. กรณีที่ร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายประเภทของสินค้าในภายหลัง ให้ร้านค้านำส่งข้อมูลร้านค้า และสินค้าที่ต้องการจำหน่ายบนร้านของท่าน พร้อมทั้งภาพประกอบมาให้ทางบริษัทพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม LINE POINTS BACK อีกครั้งหนึ่ง หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ myshop@linecorp.com ทั้งนี้ หากร้านค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบสิทธิ์ประโยชน์ภายใต้กิจกรรมนี้ให้แก่ร้านค้าทุกกรณี

สิทธิประโยชน์

ร้านค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์เป็นร้านค้าที่ผู้ซื้อจะได้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จากการซื้อสินค้าของร้านค้า ซึ่งจะต้องเป็นคำสั่งขายที่สำเร็จแล้วเท่านั้น และไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จะถูกคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว โดยไม่รวมค่าขนส่งสินค้า ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามรายละเอียดเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังนี้

1.1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 300-999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 30 พอยท์ มูลค่า 30 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 1,000-1,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 100 พอยท์ มูลค่า 100 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 200 พอยท์ มูลค่า 200 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1.1 นี้ เป็นจำนวน 3,450,000 พอยท์ โดยหากจำนวนไลน์พอยท์หมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดนี้ ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์

1.2 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึงเวลา 23.59 น

 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 300-999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 90 พอยท์ มูลค่า 90 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 1,000-1,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 300 พอยท์ มูลค่า 300 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 600 พอยท์ มูลค่า 600 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1.2 นี้ เป็นจำนวน 5,250,000 พอยท์ โดยหากจำนวนไลน์พอยท์หมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดนี้ ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์

1.3 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564

 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 300-999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 30 พอยท์ มูลค่า 30 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 1,000-1,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 100 พอยท์ มูลค่า 100 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 200 พอยท์ มูลค่า 200 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ 

 หมายเหตุ: จำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1.3 นี้ เป็นจำนวน 3,450,000 พอยท์ โดยหากจำนวนไลน์พอยท์หมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดนี้ ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์

1.4 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึงเวลา 23.59 น

 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 300-999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 90 พอยท์ มูลค่า 90 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 1,000-1,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 300 พอยท์ มูลค่า 300 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 600 พอยท์ มูลค่า 600 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1.4 นี้ เป็นจำนวน 5,250,000 พอยท์ โดยหากจำนวนไลน์พอยท์หมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดนี้ ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์

1.5 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 23  ธันวาคม 2564

 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 300-999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 30 พอยท์ มูลค่า 30 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 1,000-1,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 100 พอยท์ มูลค่า 100 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 200 พอยท์ มูลค่า 200 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

 หมายเหตุ: จำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1.5 นี้ เป็นจำนวน 3,450,000 พอยท์ โดยหากจำนวนไลน์พอยท์หมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดนี้ ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์

1.6 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00 น. จนถึงเวลา 23.59 น

 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 300-999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 90 พอยท์ มูลค่า 90 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 1,000-1,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 300 พอยท์ มูลค่า 300 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 600 พอยท์ มูลค่า 600 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1.6 นี้ เป็นจำนวน 5,250,000 พอยท์ โดยหากจำนวนไลน์พอยท์หมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดนี้ ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์

1.7 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2564

 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 300-999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 30 พอยท์ มูลค่า 30 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 1,000-1,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 100 พอยท์ มูลค่า 100 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 200 พอยท์ มูลค่า 200 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

 หมายเหตุ: จำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1.7 นี้ เป็นจำนวน 3,450,000 พอยท์ โดยหากจำนวนไลน์พอยท์หมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดนี้ ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์

 1. 1 ไลน์พอยท์ (LINE POINT) มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 2. ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดหากยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ ยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ทั้งนี้ หากลูกค้าของร้านค้ายกเลิกออเดอร์ หรือยกเลิกรายการสินค้าใดในออเดอร์นั้น ๆ หลังจากที่ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) แล้ว บริษัทมีสิทธิ์เรียกคืนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ตามจำนวนที่ได้รับจากออเดอร์ที่ยกเลิกทันที
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชะลอการชำระเงินที่ร้านค้าได้รับจากลูกค้าในช่วงการตรวจสอบ หรือการระงับการให้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) แก่ลูกค้าของร้านค้าท่านเป็นการชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน และรวมไปถึงยึดเงินที่ร้านค้าได้รับจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าด้วยกลฉ้อฉล ทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งไลน์พอยท์ (LINE POINTS) โดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้ากันจริง เป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่บริษัทได้รับ โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย) https://linemyshop.com/terms/seller-terms-of-service และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้https://linemyshop.com/terms/seller-guideline รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 2. LINE POINTS ใช้สำหรับการแลกเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่เสนอขายบน LINE SHOPPING เท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 3. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์ https://termsline.me/pointclub_point_terms?lang=en
 4. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop สำหรับร้านค้า และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 6. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 7. LINE ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 8. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 10. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ระงับการให้รางวัลทุกกรณี หากบริษัทตรวจพบว่า ร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE Shopping นี้ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ท่าน LINE จะมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด
  LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 13. ผู้ขายตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้และทำสำเนาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ชื่อ/ตราสินค้าของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวจาก LINE 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023