การรับสิทธิเงินสนับสนุนเงินทางการตลาดมูลค่าสูงสุด 999 บาท ในการใช้บริการ Rabbit LINE Pay ในแคมเปญสุดยอดนักขาย LINE SHOPPING

webclip.png
01 Nov 2021

ระยะเวลาการสมัครและการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 2. ระยะเวลาของกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”) และบริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินค่าสนับสนุนทางการตลาดให้แก่ร้านค้า

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ช่องทางการรับสมัครกิจกรรม

ร้านค้าต้องสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านช่องทาง “แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 
 1. ร้านค้าต้องเปิดใช้งานระบบ MyShop และอัปโหลดสินค้าที่จะวางขายขั้นต่ำ 3 รายการ (3 SKU)
 2. ต้องเป็นร้านค้าที่เปิดใช้บริการ Rabbit LINE Pay ครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
 3. ร้านค้าต้องมียอดขายผ่าน MyShop อย่างน้อยจำนวน 1 ออเดอร์ (Order) ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 4. ร้านค้าจะต้องมีผู้ติดตามในบัญชีทางการไลน์ (LINE Official Account) อย่างน้อย 100 คน ทั้งนี้ บริษัทจะนับจำนวนผู้ติดตามในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : ร้านค้าจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และข้อมูลอื่น ๆ ของร้านค้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากข้อมูลผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุทำให้ร้านค้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

 1. ร้านค้า จำนวน 2,500 ร้านแรกที่สมัครเข้ามา (First Come First Serve Basis) และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับเงินสนับสนุนทางการตลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Rabbit-LINE Pay (MDR) เป็นระยะเวลา 30 วัน ตามอัตราจริง (โดยจำนวนสูงสุดที่จะได้รับการสนับสนุนไม่เกิน 999 บาท) เป็นจำนวน 2,500 รางวัล ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณเงินค่าสนับสนุนทางการตลาดจากยอดขายสินค้าของร้านค้าที่เกิดขึ้นผ่าน Rabbit-LINE Pay เท่านั้น โดยบริษัทจะคำนวณเงินค่าบริการ Rabbit-LINE Pay จากจำนวนยอดขายที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2564
 2. 1 ผู้ใช้งาน สามารถรับสิทธิ์เงินค่าสนับสนุนทางการตลาดได้สูงสุด 1 บัญชีผู้ใช้งานไลน์ (LINE Official Account)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าสนับสนุนทางการตลาดจะต้องเป็นแอดมินของบัญชีไลน์ทางการ (LINE Official Account) นั้น ๆ และในกรณีที่มีแอดมินลงทะเบียนมากกว่า 1 รายขอสงวนสิทธิ์ให้แก่เงินค่าสนับสนุนตามรายละเอียดข้อมูลที่แอดมินคนแรกลงทะเบียน
 4. ทั้งนี้ ในการมอบเงินค่าสนับสนุนทางการตลาด บริษัทจะตรวจสอบและมอบหมายให้ บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด ดำเนินการโอนเงินค่าสนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ร้านค้าตามบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุมา ในนามของบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด โดยร้านค้าจะได้รับเงินภายในวันที่ 26 มกราคม 2565
 5. ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือพบปัญหาในการรับโอนเงินในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 ให้ติดต่อที่บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด ผ่านช่องทาง lineshopping@hri-concept.co.th ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
  หมายเหตุ: สำหรับร้านค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์เงินสนับสนุนจากกิจกรรมนี้ และงินสนับสนุนเงินจากกิจกรรม สุดยอดนักขาย LINE SHOPPING สำหรับสิทธิเงินสนับสนุนทางการตลาด มูลค่ารวมสูงสุด 1,500 บาท ระยะเวลาสูงสุด 2 เดือน ทั้ง 2 สิทธิ์ ร้านค้าจะได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทเป็นจำนวนรวมกันสูงสุดไม่เกิน 999 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทจะพิจารณามอบเงินสนับสนุนทางการตลาดที่เกิดขึ้น ในกิจกรรมรับสิทธิเงินสนับสนุนทางการตลาดมูลค่ารวมสูงสุด 1,500 บาท ระยะเวลาสูงสุด 2 เดือน ก่อน
  (สามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรมสุดยอดนักขาย LINE SHOPPING สำหรับสิทธิการรับเงินค่าสนับสนุนทางการตลาด มูลค่ารวมสูงสุด 1,500 บาท ระยะเวลาสูงสุด 2 เดือน ได้ที่ [ระบุลิงก์])

การประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านที่ได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางบัญชีทางการ MyShop (@linemyshop) วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 00 น.
 2. ร้านค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ขาย และข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขายผ่านช่องทาง แบบฟอร์มการรับสิทธิประโยชน์ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564
 3. ร้านค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ ในกรณีดังนี้
  3.1 บัญชีผู้ใช้งานไลน์ซึ่งกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และแบบฟอร์มการรับสิทธิประโยชน์ เป็นคนละบัญชีผู้ใช้งานไลน์
  3.2 ชื่อเจ้าของเลขที่บัญชีธนาคารที่ผู้ขายกรอกมา ไม่ใช่ชื่อและนามสกุลของผู้ขาย
  3.3 ร้านค้าข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ไม่สามารถโอนเงินไปร้านค้าได้
  ในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้ถือว่าร้านค้าสละสิทธิ์ในการับสิทธิประโยชน์ทันที

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย) ) https://linemyshop.com/terms/seller-terms-of-service และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน LINE MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้https://linemyshop.com/terms/seller-guideline รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 2. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 3. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียว หรือ อาจขอให้ร้านค้าส่งแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มาให้ LINE เป็นผู้พิจารณาปรับแก้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนี้
 4. LINE ขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop สำหรับร้านค้า และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 5. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 6. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 7. LINE ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 8. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจาก LINE ให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 10. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ระงับการให้รางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทตรวจพบว่า ร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าร้านค้า (โดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น) กระทำการฉ้อฉล หลอกลวง ทุจริต หรือกระทำการอื่นใด อันทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทอาจดำเนินคดีทางกฎหมายกับร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องที่กระทำผิดกฎหมาย รวมไปถึงดำเนินการปรับเงินจำนวน 3 เท่า ของค่าเสียหายทั้งหมดที่ LINE ได้รับ หรือ ระงับการใช้งาน LINE MyShop ตามไลน์ไอดีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นตามระยะเวลาสมควร หรือระงับการเป็นร้านค้า หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ LINE เห็นสมควรต่อไป
 11. ในกรณีที่ร้านค้าประสบปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการรับโอนเงินที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมนี้ บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบกับร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัท
 12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE Shopping นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE Shopping นี้
  นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด
  LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 13. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 14. ผู้ขายตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้และทำสำเนาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ชื่อ/ตราสินค้าของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม LINE Shopping ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวจาก LINE 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021