สินค้าควบคุมตามมาตรฐานบังคับของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะต้องแสดงตรา มอก. ในการขายบน LINE SHOPPING

webclip.png
15 Jan 2024

เช็คของสินค้าของคุณว่าเป็นสินค้าควบคุมตามมาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือไม่  และแสดงตราสัญลักษณ์ มอก. ในรูปภาพของสินค้าที่วางขาย

"ลูกค้ามั่นใจ สินค้าปลอดภัย ได้มาตรฐาน มอก."

LINE SHOPPING ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในการซื้อ-ขายสินค้าบนช่องทางของเรา และอนุญาตให้สินค้าควบคุมมาตรฐานบังคับตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องแสดงเครื่องหมาย มอก. เท่านั้นในการวางขายได้ ร้านค้าสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ ดังนี้

 

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ มอก. คืออะไร

เครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฏหมาย กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ประกอบการที่จะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจในประเทศ

"เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ" เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ที่กฎหมายกำาหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และใช้ทั้งกับผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหาย โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย ต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตาม มาตรฐานแล้วเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อ แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น สายไฟฟ้า บัล ลาสต์ ผงซักฟอก ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์ เหล็ก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก หมวกกันน็อค เป็นต้น*

*ข้อมูลจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  https://www.tisi.go.th/ 

 

สินค้าประเภทใดบ้างที่ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

สามารถเช็ครายการสินค้าทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ร้านค้าที่ต้องการทราบยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมาย มอก. สามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)                                                                                                                              เว็บไซต์:  https://www.tisi.go.th/                                                                                                                                                  โทรศัพท์ : 0-2430-6815                                                                                                                                                                      

 

ร้านค้าสามารถแสดงเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าในการวางขายได้อย่างไร

 

ข้อมูลทั้งหมดจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

 https://www.tisi.go.th/

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023