ยอดขายตก!? แก้ไขด่วนด้วยการวางหิ้งพระในร้านค้าให้ถูกต้อง

webclip.png
15 Jul 2021

สวัสดีพ่อค้าแม่ขายสายมูทุกท่าน ในช่วงเวลานี้หลายท่านคงมองหาที่พึ่งพาทางจิตใจ บางท่านอาจจะไปเช่าบูชาพระพุทธรูป พระเครื่อง หรือวัตถุมงคลต่างๆ มาเพื่อช่วยในการค้าขายให้ขายดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อมองขึ้นไปบนหิ้งพระในร้านก็อาจเริ่มดูแน่นๆ แล้ว แต่ก็ยังเจอกับปัญหาขายของไม่ออกอยู่ดี เพราะบางทีอาจเกิดขึ้นจากการวางหิ้งพระไม่ถูกต้อง และเพื่อให้การมูของทุกท่านปังๆ การวางหิ้งพระในร้านค้าให้ถูกต้องเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ครับ

ตามปกติแล้ว ภายในบ้านของคนไทยก็มักจะมีหิ้งพระประจำบ้าน เพื่อให้สมาชิกในบ้านได้ขึ้นมาสวดมนต์ กราบไหว้ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งพ่อค้าแม่ขายและผู้เริ่มทำธุรกิจหลายท่านก็อาจจะมีการตั้งหิ้งพระภายในร้านค้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการค้าขาย บางท่านถึงขั้นสะสมวัตถุมงคลจำนวนเพื่อช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ค้าขายดี แต่ในความเป็นจริงแล้วหิ้งพระขนาดใหญ่หรือเล็ก มีพระพุทธรูปมากหรือน้อย ก็ไม่ใช่ตัวกำหนดว่าจะมีพลังพุทธคุณมาก แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ช่วยเสริมพลังพุทธคุณให้กับหิ้งพระได้ คือการวางหิ้งพระในร้านค้าให้ถูกต้อง ท่านสามารถจัดวางได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ทิศมงคลในการตั้งวางหิ้งพระ

การวางตำแหน่งหิ้งพระนั่นจะต้องเลือกตามทิศที่ถูกต้อง โดยทิศมงคลเหมาะสมในการตั้งหิ้งพระ ได้แก่ ทิศตะวันออก (ทิศแห่งราชา) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศของเศรษฐี) และทิศเหนือ (ทิศมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง) ทั้ง 3 ทิศหลักนี้เป็นทิศที่เหมาะสมในการวางหิ้งพระมากที่สุด สำหรับพ่อค้าแม่ขายที่จะจัดตั้งหิ้งพระในร้าน ก็ควรเลือกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องความร่ำรวย มั่งคั่ง ทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น แต่ถ้าหากไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดวางหิ้งพระ ก็สามารถตั้งหันหน้าออกไปยังทิศตะวันออก ที่จะช่วยในด้านหน้าที่การงาน การเลื่อนขั้น-เลื่อนตำแหน่งได้เช่นกัน หากใครที่ค้าขายก็สามารถค้าขายดีขึ้นได้นั่นเอง ส่วนทางทิศเหนือนั่นหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรง มีแต่ความสุขกายสุขใจ และเจริญรุ่งเรืองครับ พ่อค้าแม่ขายที่อยากขายของอย่างมีความสุขก็สามารถวางในทิศนี้ได้ครับ

2. ตั้งหิ้งพระไว้อยู่ระดับเหนือศีรษะ

การวางหิ้งพระในร้านค้าจะต้องวางไว้อยู่เหนือระดับศีรษะ ในขณะที่การตั้งวางสำหรับบ้านนั้น จะต้องวางไว้อยู่ในชั้นสูงสุดของบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้คนในบ้านมาเหยียบย่ำ ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง การวางหิ้งพระไว้ด้านบนถือเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อพระพุทธรูปที่นำมาบูชา สำหรับพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่วางหิ้งพระไว้ในจุดที่ค่อนข้างต่ำ อาจต้องขยับหิ้งพระให้สูงขึ้นกว่าเดิม เช่น มองหาชั้นลอยเพื่อนำมาติดตั้งหิ้งพระเพื่อให้สูงเลยระดับศีรษะไป เป็นต้น ส่วนพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ไม่สามารถเจาะผนังอาคารร้านค้าได้ ก็อาจจะหาชั้นมาวางแยกไป โดยวางตำแหน่งที่สูงกว่าข้าวของทั่วไปก็ได้เช่นกันครับ

3. สว่าง สะอาด และเงียบสงบ

อีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ในการวางหิ้งพระในร้านค้า คือจุดที่โล่ง มีแสงธรรมชาติเข้าถึงมาก และค่อนข้างเงียบสงบ ดังนั้น พ่อค้าแม่ขายควรหลีกเลี่ยงการวางหิ้งพระไว้บริเวณประตูทางเข้า-ออกร้านค้า และที่สำคัญคือ ก่อนจะจัดวางหิ้งพระ จำเป็นจะต้องทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เก็บสิ่งของต่างๆ ที่รกอยู่ให้เป็นระเบียบ หากสามารถขยับข้าวของที่ไม่จำเป็นได้ก็ให้ยกออกไป เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ในการวางหิ้งพระในร้านค้านั่นเอง รวมถึงหากพื้นที่ในร้านค้ามีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว เป็นสัดส่วน ก็อาจจะนำหิ้งพระไปวางแยกได้เลยครับ

4. ห้ามวางไว้ตามจุดอัปมงคลโดยเด็ดขาด

เมื่อมีจุดยุทธศาสตร์ที่เสริมพลังแล้ว ก็ย่อมมีจุดที่ทำให้พลังพุทธคุณเสื่อมถอย อาทิเช่น 

  • บริเวณห้องน้ำ ไม่ว่าจะใช้กำแพงเดียวกันกับห้องน้ำ อยู่ใกล้ห้องน้ำ ถึงจะเป็นทิศทางที่เหมาะสมแต่ก็ถือเป็นจุดที่ไม่สมควรที่จะวางห้องพระ เพราะบริเวณนั้นเป็นสถานที่ปลดทุกข์ ไม่เหมาะสมที่จะติดตั้งหิ้งพระ
  • เหนือประตู เนื่องจากจะมีคนเปิดประตูเข้าออกอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่สงบ และยังเชื่อกันว่าจะทำให้พลังพุทธคุณหลุดออกไปได้
  • บริเวณที่มีคาน ไม่ควรนำหิ้งพระไปตั้งไว้ใต้คาน เพราะถือเป็นการกดทับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีสิ่งที่อยู่เหนือพระพุทธรูปอีกด้วย
  • เสาลอย ถือเป็นที่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมในการวางหิ้งพระ

5. การวางพระพุทธรูปตามลำดับ

นอกจากการวางหิ้งพระแล้ว การจัดลำดับตามหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมพลังพุทธคุณ โดยเริ่มจากการวางพระพุทธรูปประทานไว้ด้านบนสุด (หากมีพระพุทธรูปหลายปางก็สามารถวางลดลั่นกันมาได้) ถัดมาอีกขั้นจึงเป็นพระอรหันต์ และพระอริยสงฆ์ ตามลำดับ หากมีใครที่บูชาเทพฮินดูก็ให้วางขั้นถัดมาและสุดท้ายจึงจะเป็นสิ่งปลุกเสกอื่นๆ เช่น พี่กุมารทอง รักยม ฯลฯ (หากสามารถแยกหิ้งได้ก็แนะนำให้แยกหิ้งบูชาและจัดตำแหน่งให้อยู่ต่ำกว่าหิ้งพระ)

ทั้ง 5 แนวทางก็เป็นอีกวิธีในการวางหิ้งพระในร้านค้าเพื่อช่วยส่งเสริมการค้าขายให้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อพ่อค้าแม่ขายปฏิบัติตามแล้ว อย่าลืมที่จะหมั่นดูแลรักษาความสะอาดให้กับหิ้งพระ กราบไหว้ ถวายดอกไม้สดและน้ำสะอาดในทุกวันหรือเฉพาะวันพระแล้วแต่ตามสะดวก ก็จะช่วยให้ยอดขายที่ตกนั้นดีขึ้นได้ในท้ายที่สุด 

สำหรับพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ยังไม่มีช่องทางการขายของออนไลน์ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือแอปขายของออนไลน์ ลองใช้เครื่องมือ MyShop เพื่อเปิดขายสินค้าบน LINE SHOPPING แพลตฟอร์มที่รวบรวมร้านค้าออนไลน์ทั่วไทยมาขายอยู่บนแอปพลิเคชันแชทยอดฮิตอย่าง LINE ที่มีผู้ใช้งานเกือบ 50 ล้านคน สามารถช่วยให้ร้านค้าของทุกท่านเจอกับกลุ่มลูกค้าได้ พร้อมฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่ช่วยให้การค้าขายออนไลน์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย เช่น ติดตามสถานะสินค้า ออกออเดอร์ให้กับลูกค้าได้ทันที สร้างเว็บขายของออนไลน์ส่วนตัวเพื่อนำไปโปรโมทช่องทางอื่นๆ รองรับการชำระเงินหลากหลายช่องทาง สมัครง่ายเพียงแค่มี LINE OA และเปิดใช้ MyShop เพื่อขายของบน LINE SHOPPING ได้เลยที่นี่

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021