ขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำหรับร้านค้าที่เปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay เพื่อความรวดเร็วในการได้รับเงินโอนเข้าบัญชี

webclip.png
19 Nov 2021

ยืนยันตัวตน Rabbit LINE Pay วันนี้เพื่อความรวดเร็วในการได้รับเงินโอนเข้าบัญชี

สำหรับร้านค้า ที่มีการเปิดใช้งานการชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay สำหรับบุคคลทั่วไป แล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านการส่งเอกสาร ไปให้ Rabbit LINE Pay

ให้ส่งอีเมลไปที่ dl_screen_th@linecorp.com

 1. ระบุหัวข้ออีเมล [ส่งเอกสารยืนยันตัวตนร้านค้า] ตามด้วยชื่อร้านค้า

  เช่น [ส่งเอกสารยืนยันตัวตนร้านค้า] ร้านน้องลินขายดี

 2. พร้อมเขียนเนื้อหาในอีเมล ดังนี้

      ชื่อร้านค้า :

      ชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งาน :

      เลขที่บัตรประชาชน :

      ชื่อ LINE OA :

      Merchant ID* :

  *สามารถดู Merchant Id ของร้านได้ที่ >> เมนู 'ตั้งค่าร้านค้า' เลือก 'ตั้งค่าช่องทางชําระเงิน' (Merchant ID จะขึ้นต้นด้วย LCI_ หรือ LCC_)

 3. แนบเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้

  1. สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้าน

  2. ภาพ Selfie เจ้าของร้านขณะถือบัตรประชาชน

  3. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ที่ใช้สำหรับรับเงิน)

หมายเหตุ: หากร้านยืนยันตัวตนด้วยการส่งเอกสารเเล้ว จะไม่ต้องยืนยันอีกครั้ง

* อย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสาร *

(ร้านค้าสามารถวางบัตรประชาชนตัวจริง โดยวางบัตรประชาชนบนกระดาษเปล่าและเซ็นเอกสาร
หรือสามารถเซ็นแบบดิจิตอล) 

หมายเหตุ: ชื่อ-นามสกุลของเอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน

หมายเหตุ

 1. สําเนาเอกสารต้องชัดเจน ไม่ดํามืด เป็นเงา จนไม่สามารถอ่านหรือตรวจสอบได้
 2. สําเนาจะต้องมีการเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง โดยเซ็นด้วยปากกาหมึกธรรมดาเส้นปกติ (หลีกเลี่ยงการใช้ปากกาเส้นหนาทึบ) โดยไม่ทับตัวเลขหรือตัวหนังสือ
 3. ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)​

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน Rabbit LINE Pay ได้ทางอีเมล dl_screen_th@linecorp.com

 

 

สำหรับการสมัครแบบนิติบุคคล และยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคล
(Merchant Id จะขึ้นต้นด้วย LCC_) สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมในการยืนยันตัวตน ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์ โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

 3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

  **กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) และ ใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ**

 4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 05)

 6. สำเนาบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ในนามบริษัท)

 7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

  **เอกสารทุกฉบับต้องลงนาม + ตามประทับ ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัทฯ**

เปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay ดีอย่างไร คลิก!

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีเหตุขัดข้อง ทำให้ข้อมูลบางส่วนจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในวันเดียวกันนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องเป็นที่เรียบร้อย

บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีเหตุขัดข้อง ทำให้ข้อมูลบางส่วนจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในวันเดียวกันนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 18:00 น. บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นชั่วขณะบนระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากบัญชีทางการของร้านค้า (Official Account) ผ่านการใช้บริการ MyShop บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ของขวัญส่งท้ายปี MyShop ใจดี เพียงแค่ เปิดบิลมีออเดอร์ภายใน 31 ธันวาคมนี้ ได้ร่วมโปรโมทผ่าน LINE Ads Platform ฟรี!

ของขวัญส่งท้ายปี MyShop ใจดี เพียงแค่ เปิดบิลมีออเดอร์ภายใน 31 ธันวาคมนี้ ได้ร่วมโปรโมทผ่าน LINE Ads Platform ฟรี!

MyShop ใจดีแจกของขวัญสิ้นปีให้ผู้ขายได้ร่วมโปรโมทร้านค้า MyShop ฟรี! ผ่าน LINE Ads Platform มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กลยุทธ์กระตุ้นยอดขายด้วยเทคนิคการแจกคูปอง โปรโมชั่น ร้านค้ายุคดิจิตอล ไม่ควรพลาด!!

กลยุทธ์กระตุ้นยอดขายด้วยเทคนิคการแจกคูปอง โปรโมชั่น ร้านค้ายุคดิจิตอล ไม่ควรพลาด!!

การใช้คูปองโปรโมชั่น ถือเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมการขายในการหา “ลูกค้าใหม่” ที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างยอดขายได้ทันที อีกทั้งก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิด Loyalty Program เพื่อเป็นตัวช่วยในการ CRM (Customer Relationship Management)ลูกค้าเก่าให้เกิดการซื้อซ้ำอีกด้วย ว่าแล้วก็อย่ารอช้าไปดูเคล็ดลับการใช้คูปองโปรโมชันกระตุ้นยอดขายกันดีกว่า

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021