Step การเขียนแผนธุรกิจง่ายๆ สำหรับมือใหม่ให้ธุรกิจยั่งยืน

webclip.png
24 Jun 2021

ก่อนจะเริ่มทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีการวางแผนก่อนเสมอ หากต้องการเริ่มทำธุรกิจก็ต้องมีการเขียนแผนธุรกิจเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น SME ร้านขายของออนไลน์ หรือแม้แต่แบรนด์ยักษ์ใหญ่ก็ตามครับ เพราะหากเริ่มทำธุรกิจโดยขาดการวางแผน อาจส่งผลให้ดำเนินธุรกิจได้ไม่ราบรื่น หรือสร้างกำไรได้น้อยกว่าที่ควร 

วันนี้ MyShop จึงขอมาแนะนำว่าแผนธุรกิจคืออะไรกันแน่ จำเป็นหรือเปล่าสำหรับร้านค้าบนเว็บขายของออนไลน์ และบอกถึงขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจอย่างง่ายๆ ให้พ่อค้าแม่ขายได้นำไปประยุกต์ใช้ให้ยอดขายพุ่งกันครับ

 

แผนธุรกิจคืออะไร?

การเขียนแผนธุรกิจก็เปรียบเสมือนการปูแนวทางที่จะเป็นการสร้างภาพของธุรกิจโดยรวม เริ่มตั้งแต่ที่มา ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด วิธีดำเนินการ ไปจนถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ ซึ่งการมองเห็นภาพปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั่นเองครับ

นอกจากเหตุผลข้างต้น แผนธุรกิจยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อนำมาเป็นทุนในการเริ่มทำธุรกิจ ซึ่งเป็นเหมือนกับใบเบิกทางสู่ความสำเร็จเลยก็ว่าได้ครับ

 

Step การเขียนแผนธุรกิจฉบับเข้าใจง่าย

พ่อค้าแม่ขายและนักธุรกิจมือใหม่ทุกท่านที่เพิ่งเริ่มศึกษาอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการเขียนแผนธุรกิจมากนัก ดังนั้น MyShop จึงขออาสาแนะนำแต่ละขั้นตอนออกมาอย่างเข้าได้ใจง่ายครับ เริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนั่นก็คือ

 

1. Business Idea (แนวคิดการทำธุรกิจ)

ก่อนก็ต้องเริ่มจาก “แนวคิดหลักในการทำธุรกิจ” โดยสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องใส่ใจเอามากๆ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่สามารถใช้ในการดึงดูดให้ผู้บริการแหล่งเงินทุนต่างๆ เกิดความสนใจในการลงทุนกับธุรกิจของท่าน ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะถูกเขียนออกมาประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ และประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • ภาพรวมธุรกิจ: เขียนถึงแนวคิด ความเป็นมา และใจความสำคัญของธุรกิจ
 • โอกาสและการแข่งขัน: คาดการณ์ถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง ว่าหากเริ่มทำธุรกิจแล้วสามารถอยู่รอดได้อย่างไร?
 • เป้าหมาย: วางเป้าหมายทางธุรกิจ ว่าจะพัฒนาธุรกิจไปในแนวทางไหน ทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว 
 • กลยุทธ์: เป็นการอธิบายแนวทางและวิธีการในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เช่น การวางกลุ่มเป้าหมาย หรือ การวางแผนการตลาด เป็นต้น
 • แผนการลงทุน: แผนเกี่ยวกับการจัดสรรค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ทำให้สามารถเห็นแนวทางการบริหารเงินทุนว่า จะทำอย่างไรให้คุ้มค่าเงินทุนมากที่สุด
 • ผลตอบแทน: การกำหนดผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งได้จากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงการพัฒนาธุรกิจ อาทิ ยอดขาย จำนวนสาขา หรือจำนวนพนักงาน เป็นต้น

 

2. Business Background (ความเป็นมาของธุรกิจ)

สิ่งต่อมาที่ต้องเขียนขึ้น ก็คือประวัติความเป็นมาของธุรกิจ ตั้งแต่ลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประวัติผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยย่อ หุ้นส่วนต่างๆ รวมไปถึงสินค้าและบริการ และข้อมูลส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจนั่นเองครับ

 

3. Business Analysis (การวิเคราะห์ธุรกิจ)

เมื่อท่านมีแนวคิดการทำธุรกิจครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจต่อมาก็คือนำแนวคิดและแผนการเหล่านั้นมาวิเคราะห์ หาจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อที่จะทำให้มองเห็นถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ ซึ่งปกติแล้วนักการตลาดจะใช้โมเดลวิเคราะห์ SWOT Analysis ครับ โดยวิเคราะห์จาก

  • Strengths - จุดแข็งของธุรกิจที่สามารถต่อยอดไปได้
  • Weakness - จุดอ่อนของธุรกิจที่ต้องหาแนวทางแก้ไข 
  • Opportunity - โอกาสที่สามารถคว้ามาพัฒนาธุรกิจต่อ
  • Threat - ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อธุรกิจ เช่นคู่แข่งหรือสภาพเศรษฐกิจ 

 

4. Marketing Plan (วางแผนการตลาด)

ในขั้นตอนนี้ก็คือการวางกลยุทธ์การตีตลาดของธุรกิจครับ ไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อ คอนเทนต์ การโฆษณา โปรโมทสินค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นวิธีการเข้าหาลูกค้าครับ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ทุกท่านก็สามารถเริ่มจากส่วนผสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix อย่าง 4P (Product, Price, Place, Promotion) เป็นต้นครับ

 

5. Operation Plan (แผนการปฏิบัติงาน)

การวางกำหนดการในการสร้างธุรกิจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนการผลิตสินค้าหรือบริการครับ เริ่มตั้งแต่เป้าหมายการผลิต กระบวนการผลิต แหล่งวัตถุดิบ และเงื่อนไขการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งแต่ละธุรกิจมีสินค้าแตกต่างกันจึงทำกระบวนแผนการปฏิบัติงานนั้นต่างกันด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีขั้นตอน เช่น การผลิตไปสู่ควบคุมคุณภาพ การควบคุมวัตถุดิบ การบริหารพนักงาน การจัดส่ง และการบริการลูกค้า 

ในขั้นตอนนี้พ่อค้าแม่ขายก็สามารถพิจารณานำแอปขายของออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ครบครันอย่าง MyShop เข้ามาช่วยทำได้ครับ เพราะนอกจากจะสะดวกสบาย ก็ยังทำให้แผนการดำเนินงานลื่นไหลมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

 

6. Financial Plan (แผนการเงิน)

การทำธุรกิจนั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ ดังนั้นแผนการเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะธุรกิจนั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง หากแผนการเงินถูกวางไว้ไม่ดีก็อาจส่งผลทำให้ธุรกิจต้องเสี่ยงขาดทุนหรือปิดตัวลง โดยอาจมีแผนการเงิน อย่างเช่น แผนการเงินเพื่อการลงทุน การประมาณรายได้ สถานะทางการเงินของบริษัท ระยะเวลาการคืนทุน และการคำนวณจุดคุ้มทุน เพื่อให้ครอบคลุมทุกจุดที่มีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องครับ 

 

7. Emergency Plan (แผนฉุกเฉิน)

ถึงแม้จะมีการเขียนแผนธุรกิจที่สมบูรณ์แบบขนาดไหน แต่ธุรกิจก็ควรมีแผนสำรองไว้ด้วย เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น ปัญหาเศรษฐกิจซบเซา ภัยธรรมชาติ การฟ้องร้องจากลูกค้า หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ และดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องครับ

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับการเขียนแผนธุรกิจฉบับเข้าใจง่ายๆ ที่ได้นำมาฝากกันในบทความนี้ พ่อค้าแม่ขายที่มีเว็บขายของออนไลน์ ก็สามารถนำขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้กับร้านค้าของตนเองได้เช่นกัน เพราะถึงแม้จะเป็นร้านค้าออนไลน์ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เป็นธุรกิจนะครับ

 

สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก MyShop แอปขายของออนไลน์ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์เจ๋งๆ ไว้ช่วยให้พ่อค้าแม่ขายมัดใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ระบบนับสต๊อกสินค้าสุดล้ำ ระบบออกออเดอร์ที่แม่นยำพร้อมกับความสามารถในการติดตามสถานะการจัดส่ง อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ให้พ่อค้าแม่ขายได้สร้างหน้าเว็บขายของออนไลน์ของร้านตนเอง และฟังก์ชันอื่นๆ อีกเพียบ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ linemyshop.com 

 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
ของขวัญส่งท้ายปี MyShop ใจดี เพียงแค่ เปิดบิลมีออเดอร์ภายใน 31 ธันวาคมนี้ ได้ร่วมโปรโมทผ่าน LINE Ads Platform ฟรี!

ของขวัญส่งท้ายปี MyShop ใจดี เพียงแค่ เปิดบิลมีออเดอร์ภายใน 31 ธันวาคมนี้ ได้ร่วมโปรโมทผ่าน LINE Ads Platform ฟรี!

MyShop ใจดีแจกของขวัญสิ้นปีให้ผู้ขายได้ร่วมโปรโมทร้านค้า MyShop ฟรี! ผ่าน LINE Ads Platform มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ติดสปีดให้ธุรกิจโต! มาดูกัน MyShop มีโอกาสขึ้นโปรโมทจุดไหนของ LINE SHOPPING

ติดสปีดให้ธุรกิจโต! มาดูกัน MyShop มีโอกาสขึ้นโปรโมทจุดไหนของ LINE SHOPPING

LINE SHOPPING คือ Social Commerce Marketplace หรือเรียกง่าย ๆ คือ รวมร้านค้าบนโซเชียลมาไว้ที่ LINE SHOPPING ให้ลูกค้าช้อปกับร้านโปรดกันได้อย่างสะดวก สิ่งที่พิเศษของ LINE SHOPPING  ที่เราพยายามจะส่งมอบให้กับทุกๆคนคือการซื้อขายที่สนุกและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

5 ไอเดียการขายเสื้อผ้าหน้าร้อนให้ปัง ด้วย Myshop

5 ไอเดียการขายเสื้อผ้าหน้าร้อนให้ปัง ด้วย Myshop

พบกับ 5 ไอเดียที่จะเพิ่มยอดขายเสื้อผ้าหน้าร้อนของคุณด้วย MyShop ให้ปัง จะมีอะไรบ้าง

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021