สต็อกค้างเพราะออเดอร์ค้างใช่ไหม? ตั้งค่าเวลาคำสั่งซื้อหมดอายุ ช่วยคุณได้

สต็อกค้างเพราะออเดอร์ค้างใช่ไหม? ตั้งค่าเวลาคำสั่งซื้อหมดอายุ ช่วยคุณได้

สต็อกค้างเพราะออเดอร์ค้างใช่ไหม?

การตั้งค่าเวลาคำสั่งซื้อหมดอายุ ครบกำหนดชำระภายในเวลาที่ร้านค้าต้องการ ช่วยคุณได้

1. วิธีตั้งค่าบน Browser

  1. ไปที่   http://oaplus.line.biz
  2. ไปที่   "อีคอมเมิร์ซ" > "ตั้งค่าคำสั่งซื้อ"
  3. ไปที่   "ตั้งค่าวันหมดอายุ"
  4. เลือก  "เวลาครบกำหนดชำระภายใน" > "บันทึก"

 

2. วิธีตั้งค่าบน Application

  1. ไปที่   แอปพลิเคชั่น MyShop
  2. ไปที่   "เมนู" 
  3. เลือก   "เวลาหมดอายุของคำสั่งซื้อ"
  4. เลือก  "เวลาครบกำหนดชำระภายใน" > "บันทึก"

 


my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023