SELECTED หรือ ร้านแนะนำ คืออะไรกันนะ

SELECTED หรือ ร้านแนะนำ คืออะไรกันนะ

ป้ายกำกับร้านแนะนำคืออะไร

ป้ายกำกับร้านแนะนำ คือ เครื่องหมายที่แสดงในลักษณะป้ายกำกับพร้อมข้อความที่ระบุว่า “ร้านแนะนำ” ที่จะแสดงไว้ด้านหลังชื่อของร้านค้าบน LINE SHOPPING ร้านแนะนำคือร้านค้ามีความน่าเชื่อถือและการให้บริการที่มีคุณภาพ

โดยร้านค้าที่มีป้ายกำกับร้านแนะนำจะมีโอกาสเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและปิดการขายง่ายกว่าเดิม

  • การจะได้มาซึ่ง Selected Badge จะต้องทำอย่างไร ?

ผู้ขายจะได้รับป้ายกำกับร้านแนะนำก็ต่อเมื่อได้บรรลุการปฏิบัติภารกิจของผู้ขายประจำเดือนนั้นๆ โดยผู้ขายสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจผู้ขายได้ตามลิงก์ที่ปรากฎนี้ https://lineshoppingseller.com/best-selling-technique/sellermissionmain/#sellerbadge

check

อะไรคือประโยชน์ของการมี Selected Badge หรือ ป้ายกำกับร้านแนะนำ

    * เพิ่ม trust ของผู้ซื้อ

    * มีโอกาสได้รับยอดขายเพิ่มขึ้น

    * ปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์

    * เข้าถึงคุณสมบัติพิเศษบน LINE SHOPPING

ฉันจะรักษา Selected Badge ได้ด้วยวิธีใดบ้าง

    * รักษาระดับ Seller Mission อ่านต่อ

    * ให้รายละเอียดและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

    * จัดส่งสินค้าตรงเวลา

    * ตอบข้อสอบถามของ buyers โดยเร็วที่สุด

    * แก้ไขปัญหาใด ๆให้กับ buyers อย่างรวดเร็วและยุติธรรม

  • ร้านค้าจะไม่ได้รับ หรือถูกลบป้ายกำกับร้านค้าแนะนำในกรณีที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติภารกิจผู้ขาย (Seller Mission) ได้ถูกต้องและครบถ้วนประจำเดือนนั้นๆ

2) ผู้ขายกระทำการหรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การได้รับป้ายกำกับร้านแนะนำ โดยผู้ขายสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ได้ตามลิงก์ที่ปรากฎนี้ https://lineshoppingseller.com/tips-and-tricks/seller-badge-penalties-th

การที่ผู้ขายได้รับป้ายกำกับร้านแนะนำ ไม่ถือว่า LINE SHOPPING มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ขายได้กระผิดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ซื้อ) ทั้งนี้ ร้านค้ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

  • หาก Selected Badge ถูกลบออกเนื่องจากการละเมิดกฎหรือข้อกำหนดในการให้บริการ ฉันจะอุทธรณ์ได้อย่างไร?

หาก Selected Badge ของคุณถูกลบออก คุณสามารถอุทธรณ์ได้นับจากวันที่ได้รับอีเมลแจ้งการลบ Selected Badge เพื่ออุทธรณ์ คุณจะต้องแสดงหลักฐานว่าคุณไม่ได้ละเมิดข้อปฎิบัติตามที่ถูกร้องเรียน หรือไม่ได้ละเมิดกฎหรือข้อกำหนดในการให้บริการของ LINE SHOPPING โดยคุณสามารถตอบกลับอีเมลที่ทีมงาน LINE SHOPPING จัดส่งเพื่อแจ้งสถานะ  Selected Badge  ของร้านค้าได้ทันที (dispute_lineshopping@linecorp.com)

  • อะไรคือผลที่ตามมาจากการละเมิดกฎหรือข้อกำหนดในการให้บริการของ LINE SHOPPING Selected Badge

อ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://lineshoppingseller.com/tips-and-tricks/seller-badge-penalties-th

หากคุณละเมิดกฎหรือข้อกำหนดในการให้บริการของ LINE SHOPPING Selected Badge ของคุณอาจถูกลบออก คุณอาจถูกห้ามขายบน LINE SHOPPING ด้วยเช่นกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย

หาก Selected Badge หายไป มีสาเหตุหลัก 3 ประการ ได้แก่

    * ร้านค้าไม่ผ่านกฎเกณฑ์และกติกาของภารกิจสุดยอดผู้ขาย

    * ถูกรายงานพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ซื้อ

    * การจำหน่ายสินค้าและการโฆษณาที่ละเมิดกฎหมา และกฎหรือข้อกำหนดในการให้บริการของ LINE SHOPPING

หากสาเหตุเกิดจากละเมิดกฎหรือข้อกำหนดในการให้บริการของ LINE SHOPPING ร้านค้าสามารถยื่นคำร้องเพื่ออุทธรณ์ได้นับจากวันที่ได้รับอีเมลแจ้งการลบ Selected Badge หากคำร้องได้รับการอนุมัติ Selected Badgeจะถูกคืนให้

แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน LINE SHOPPING สำหรับผู้ค้า https://lineshoppingseller.com/terms/seller-guideline 


my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023