ลดเลย 100 บาท! เมื่อส่งด่วนกับ LINE MAN MESSENGER

webclip.png
28 Nov 2022

เฉพาะร้านค้า LINE SHOPPING

LINE MAN MESSENGER
ส่งของด่วนถูกกว่าใคร

ลดทันที 100 บาท* ไม่มีขั้นต่ำออเดอร์

   *ลูกค้าใหม่ รับฟรี! โค้ดลดค่าส่ง 100 บาท   
   *ลูกค้าปัจจุบัน รับฟรี! โค้ดส่วนลด 30%   

*ลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าปัจจุบันของ LINE MAN MESSENGER

*ลูกค้าใหม่จะได้โค้ดส่วนลดเพิ่ม 30% เมื่อใช้ครั้งถัดไป 3 ครั้ง / โค้ดส่วนลดลูกค้าปัจจุบัน 30% สูงสุด 100 บาท

 

   สิทธิพิเศษ     สำหรับลูกค้าใหม่  

ลูกค้าใหม่ LINE MAN MESSENGER
ลดทันที 100 บาท ไม่มีขั้นต่ำออเดอร์

แถมเพิ่ม...โค้ดลดเพิ่ม 30% เมื่อใช้ครั้งถัดไป

ลูกค้าใหม่ กดรับโค้ดเลย ใช้โค้ดตอนนี้ ที่นี่!

 

   สิทธิพิเศษ     สำหรับลูกค้าปัจจุบัน  

ลูกค้าปัจจุบัน LINE MAN MESSENGER
รับโค้ดลด 30% สูงสุด 100 บาท

รับเต็มๆ 5 ครั้ง แบบไม่มีขั้นต่ำออเดอร์

ลูกค้าปัจจุบัน กดรับโค้ดเลย ใช้โค้ดตอนนี้ ที่นี่!

 

   วิธีการใช้โค้ดส่วนลด   

ง่ายๆ แค่เก็บโค้ด
แล้วไปใช้ที่ LINE MAN Application ได้เลย!

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยที่นี่
คลิกสอบถาม

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดในแคมเปญ “LINE SHOPPING x LINE MAN MESSENGER Campaign (December)"

ร้านค้า LINE SHOPPING สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อนหรือขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ร้านค้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เรียบร้อยแล้ว

 

 1. ชื่อกิจกรรม : “LINE SHOPPING x LINE MAN MESSENGER Campaign (December)"
 2. ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 00.00 น. และสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.
 3. ผู้จัดกิจกรรม : กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”)
 4. คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 • เป็นผู้ใช้งานรายใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการไลน์แมน เมสเซนเจอร์ (LINE MAN MESSENGER) บนแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ LINE MAN Corporation Pte. (รวมเรียกว่า “LINE MAN”) มาก่อน (“ผู้ใช้ใหม่”) (New Users) หรือเป็นผู้ที่เคยใช้บริการไลน์แมน เมสเซนเจอร์ (LINE MAN MESSENGER) บนแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็ปไซต์ของ LINE MAN (“ผู้ใช้ปัจจุบัน”) (Existing Users) (รวมทั้งหมดเรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานทั้ง 2 ประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในข้อ นี้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นร้านค้า MyShop ที่สมัครผ่าน LINE SHOPPING สำเร็จ ก่อนหรือในระหว่างช่วงระยะเวลาของกิจกรรมนี้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในบริการ LINE SHOPPING และผู้ใช้งาน (ลูกค้า) ดังกล่าวได้เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าโดยใช้บริการไลน์แมน เมสเซนเจอร์ (LINE MAN MESSENGER) เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่กำหนดมูลค่าออเดอร์ขั้นต่ำในคำสั่งซื้อ
 • ภายใต้ข้อ 3 ข้างต้นนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการส่งสินค้าผ่านบริการไลน์แมน เมสเซนเจอร์ (LINE MAN MESSENGER) บนแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็ปไซต์ของ LINE MAN
 1. สิทธิประโยชน์/การรับรางวัล
 • เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ครบถ้วนในข้อ 4. (เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม) ข้างต้นนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับโค้ดส่วนลดค่าส่งสินค้าของบริการ ไลน์แมน เมสเซนเจอร์ (LINE MAN MESSENGER) บนแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็ปไซต์ของ LINE MAN โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลำดับ

ประเภทผู้ใช้

มูลค่าโค้ดส่วนลดค่าส่งของ

จำนวน (ครั้ง)

จำนวนรางวัลทั้งหมด (ใบ)

วันที่หมดอายุใช้งาน

1

ผู้ใช้ใหม่

100 บาท

1

15,000

31 ธันวาคม 2565

2

ผู้ใช้ใหม่

30% ของมูลค่าสินค้าแต่ไม่เกิน 100 บาท

3

15,000

15 มกราคม 2566

3

ผู้ใช้ปัจจุบัน

30% ของมูลค่าสินค้าแต่ไม่เกิน 100 บาท

5

10,000

31 ธันวาคม 2565

 

 • การแจกและใช้โค้ดส่วนลดค่าส่งสินค้า ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

 • จำกัดสิทธิ์ในการแจกโค้ดส่วนลดตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้นนี้เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดที่ได้รับสามารถใช้ส่งสินค้าในบริการ ไลน์แมน เมสเซนเจอร์ (LINE MAN MESSENGER) MESSENGER บนแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็ปไซต์ของ LINE MAN ได้เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดที่ปรากฎบน LINE SHOPPING (LINE MyShop) จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น. เท่านั้น ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้รางวัลที่นอกเหนือจาก ที่ระบุไว้ ในกิจกรรมนี้ ให้เป็นไปตามที่ LINE MAN เป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ของรางวัล หรือกำหนด เงื่อนไข การใช้ของรางวัลแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัล มีปัญหา เกี่ยวกับการใช้ของรางวัลโปรดติดต่อ LINE MAN โดยตรง
 • โค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ และโค้ดส่วนลดที่ได้รับไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • เงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้เป็นไปตามที่ LINE MAN กำหนดเท่านั้น
 • LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า
 • สิทธิประโยชน์ภายใต้กิจกรรมนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่สิทธิประโยชน์ใดจำเป็นต้อง เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงจะรับผิดชอบเสียภาษีดังกล่าวด้วย ค่าใช้จ่ายของตนเอง
 • กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลดนี้ คำตัดสินของ LINE MAN ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลดนี้ โดยติดต่อผ่าน Live Chat โดยการกดเข้าที่ Help Center หน้าแอปพลิเคชัน LINE MAN

 

 1. เงื่อนไขทั่วไป
 • เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 • ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับ เนื้อหา ทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 • สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ ทุกกรณี
 • สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรม อันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้ สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดย ไม่มีกำหนดระยะ เวลาตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิ ประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถ ดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการ ดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผ่านช่องทาง contact.line.me

โดยการคลิก “ตกลง” เป็นการแสดงว่าข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดแล้ว และตกลงสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021