ขอพรค้าขายที่ไหนดี? MyShop ตอบให้ สถานที่ขอพรสุดเฮง

webclip.png
01 Jul 2021

สวัสดีพ่อค้าแม่ขายสายมูทุกท่าน ในบทความนี้ของ MyShop ก็จะตอบข้อสงสัยของทุกท่านว่าจะขอพรค้าขายที่ไหนดี เพื่อให้ได้มียอดขายเฮงๆ ออเดอร์ไหลมาเทมาเหมือนเดิมที่เคยเป็น หรือหากใครที่พอขายได้ ก็จะได้มียอดขายดีขึ้น

หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ

สำหรับใครที่อยู่แถวภาคเหนือก็จะต้องไม่พลาดที่จะเดินทางไปสักการบูชาหลวงพ่อทันใจ เพราะเชื่อว่าผู้ที่มาไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจมากถึง 90% จะสมหวังตามที่ได้ขอไป ดังนั้นหากพ่อค้าแม่ขายสายมูท่านใดที่ขายของไม่ดี ลองเดินทางมากราบไหว้บูชา โดยจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สมหวัง โดยจะต้องจุดธูป 3 ดอก ท่องคาถาด้านล่าง 

ตั้งนะโม 3 จบ

 “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ” 

แล้วบอกชื่อเรา ข้าพเจ้าชื่อ……..และเล่าเรื่องที่จะขอให้ละเอียด เสร็จแล้วบอกหลวงพ่อ พระเจ้าทันใจขอให้ช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จโดยด่วน เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิจำนวน (บอกจำนวนที่จะนำมาถวาย จำนวน 50 พวงขึ้นไป) 

 

หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการรวบรวมเงินจากชาวบ้านที่บริจาคเพื่อชำระหนี้สงฆ์ โดยเชื่อว่าผู้ที่มาสักการบูชาเพื่อความร่ำรวย โชคลาภ และหากพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่อยากได้ออเดอร์ปังๆ ก็สามารถมาขอพรที่นี่ได้ แต่ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานเพียงข้อเดียวเท่านั้น อย่าขอหลายข้อพร้อมๆ กัน หากใครที่ไม่สะดวก ก็สามารถที่จะสวดมนต์ตามบทด้านล่างได้

 

ตั้งนะโม 3 จบ 

"สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ"

สวดบูชา 9 จบ และอธิษฐานขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมา พร้อมกับแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงินด้วย

 

พระสีวลี

สำหรับใครที่กำลังกังวลขอพรค้าขายที่ไหนดี.. จำเป็นต้องเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นมั้ย? รวมถึงไม่สะดวกไปตามวัดที่แนะนำไป หากไปที่วัดแถวแล้วพบพระพุทธสาวกที่มีพุทธลักษณะ ประทับยืน มือข้างขวาถือร่มและมือข้างซ้ายถือไม้เท้า ก็สามารถไปขอพรบูชาได้ เพราะเชื่อว่าถ้าบูชาพระสีวลีจะได้รับทรัพย์มหาศาล ซึ่งนอกจากจะสวดบูชาแล้ว ใครที่สะดวกจะบริจาคทานให้ผู้ที่ยากไร้เพื่ออุทิศบุญนั้นส่งไปยังพระสีวลีเพื่อเปิดสะพานบุญไปยังพระสีวลีด้วยก็ย่อมได้ นอกจากนี้ก็สามารถสวดบูชาได้ตามบทนี้

 

ตั้งนะโม 3 จบ

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ

อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม

 

ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

การบูชาไอ้ไข่หรือตาไข่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยในเรื่องโชคลาภอย่างมาก ซึ่งนอกจากเรื่องโชคลาภแล้วยังสามารถบนเรื่องค้าขายได้ โดยใครที่สะดวกเดินทางไปก็สามารถเดินทางไปไหว้ โดยสามารถสวดขอบนได้ตามบทสวดด้านล่าง และส่วนมากของที่คนนิยมมาแก้บน มีได้แก่ รูปไก่ชน ชุดทหาร ของเล่นต่างๆ รวมถึงน้ำแดงถวาย

 

สวดบทบูชาพระรัตนตรัย

“ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ) ”

 

สวดบทนมัสการพระพุทธเจ้า

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”

 

จากนั้นให้อธิษฐานเรียกชื่อ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” แล้วกล่าวคาถาต่อไปนี้

“อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม”

 

พระแม่ลักษมี ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกษร

สำหรับใครที่มีความศรัทธาในเทพเจ้าพราหมณ์-ฮินดู ก็สามารถเข้ามาขอพรเรื่องค้าขายได้ที่นี่ เพราะว่าพระแม่ลักษมีมักจะประทานโภคทรัพย์ เงินทอง เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจ ที่ต้องการความมั่นคงในการค้าขาย ช่วยให้สามารถค้าขายได้อย่างดี เจรจาต่อรองต่างๆ โดยแนะนำให้เตรียมธูป เทียน ดอกบัวสีชมพู/ดอกดาวเรือง/ดอกมะลิ นมจืด เหรียญ เพื่อขอพร

 

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมเม องค์พระแม่ลักษมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทีเปธูปะผานัง สักการะวันทนัง สุ ปัพพยันนัง

โภชนานังสปริวารัง อุททังวรัง อาคัจฉันตุ ปริภัณชันตุ สัพพุทติ หิตายะ สุขายะ

สันติ อุเทวานัง เตปิถุมเหอนุรักขันติ อาคัจฉายะ อาคัจฉา หิมานิมามา

ขอเชิญองค์พระแม่ลักษมี ได้โปรดรับเครื่องสังเวยอันพวกข้าพเจ้าได้จัดถวายสักการะแด่ท่าน ขอท่านได้โปรดรับอย่างมีความสุข เมื่อท่านได้เสวยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรดกำจัดอุปสรรคทั้งหลาย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัยและโรคาภัยต่างๆ รวมทั้งทุกขเวทนาต่างๆ ขออย่าได้แผ้วพานและในทุกกรณีที่มีปัญหาประการใด ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะและได้รับผลสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ ฯ

 

ขอพรค้าขายที่ไหนดี… ทั้ง 5 สถานที่นี้เป็นอีกหนทางที่จะช่วยให้มีรายได้ ซึ่งนอกจากการมูแล้ว การมีช่องทางขายของทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกช่องทางที่จะมียอดขายได้ปัง หากใครที่กำลังมองหาช่องทางขายของออนไลน์ ลอง MyShop แอปขายของออนไลน์ ที่เป็นเหมือนระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆ เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายมือใหม่ ทำให้คุณสามารถพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้าอย่างไม่มีติดขัด มีระบบนับสต๊อกสินค้าอย่างแม่นยำและเรียลไทม์ ระบบออกออเดอร์ ติดตามสถานะออเดอร์และการจัดส่ง สามารถรับชำระเงินได้หลายช่องทาง และยังสามารถให้พ่อค้าแม่ขายสร้างหน้าเว็บขายของออนไลน์ให้ร้านค้าของตนเองอีกเป็น Storefornt ได้ อ้างอิง

https://www.thebangkokinsight.com/

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/965793

https://www.pronphrasaeng-leknamphi.com/

https://thaiontours.com/

https://horoscope.mthai.com/

 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021