บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีเหตุขัดข้อง ทำให้ข้อมูลบางส่วนจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในวันเดียวกันนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องเป็นที่เรียบร้อย

webclip.png
17 Nov 2020

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 18:00 น. บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นชั่วขณะบนระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากบัญชีทางการของร้านค้า (Official Account) ผ่านการใช้บริการ MyShop ทำให้ข้อมูลบางส่วนจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าผ่าน 9 บัญชีทางการของร้านค้าอาจถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ประเภทของข้อมูลและจำนวนผู้ได้ผลกระทบ ได้แก่
1. การเข้าถึงข้อมูลชื่อที่แสดงบนไลน์ (Display name) รูปโปรไฟล์ ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ รวมถึงรายการสินค้าที่สนใจและ/หรือรายการสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ 1 คน
2. การเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลชื่อที่แสดงบนไลน์ (Display name) รูปโปรไฟล์ รายการสินค้าที่สนใจและ/หรือรายการสินค้าที่สั่งซื้อ รวมถึงประวัติการสนทนาล่าสุด จำนวนผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ 1,785 คน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องในวันดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ทำแจ้งเหตุขัดข้องนี้ไปยังผู้ใช้งานแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิ ข้อมูลการเงิน การทำธุรกรรมผ่านการใช้บริการ MyShop ฯลฯ

บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะมุ่งพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกในอนาคต

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรุณาติดต่อ : https://contact-cc.line.me/th/12809

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023