LINE SHOPPING แจกคูปองร้านค้า กระตุ้นยอดขาย เรียกลูกค้าเข้าร้าน!

webclip.png
17 Jan 2022

LINE SHOPPING ขอมอบคูปองสนับสนุนส่วนลด ให้กับร้านค้า เรียกลูกค้า กระตุ้นยอดขายรับปีใหม่ แบบจุกๆๆ ไปลงทะเบียนเลย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับร้านค้า สำหรับกิจกรรม Subsidized Coupons for Social Seller

ชื่อกิจกรรม

คูปองพิเศษจาก LINE SHOPPING สำหรับร้านค้าโซเชียล

ระยะเวลากิจกรรม

18 มกราคม 2565 – 27 มกราคม 2565

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”)

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ต้องเป็นร้านค้า LINE SHOPPING ที่มีผู้ติดตามบนบัญชีทางการไลน์ (LINE Official Account) เป็นจำนวนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป
 2. ร้านค้า MyShop จะได้รับการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านช่องทาง LINE Official Account: MyShop
 3. ร้านค้า MyShop จะได้รับการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านช่องทาง LINE Official Account: MyShop ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.
 4. ทีมงาน LINE จะคัดเลือก 50 ร้านค้า ให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยจะเลือกจากร้านค้าที่มียอดผู้ติดตามบนบัญชีทางการไลน์ (LINE Official Accounts) หรือ มีผู้ติดตามบนช่องทางโซเชียลมีเดีย สูงที่สุด และร้านค้าที่สมัครเข้ามาก่อนประกอบกัน
 5. ลงนามสัญญากับบริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงการชำระค่าคอมมิชชั่น
 6. ลงนามในเอกสารใบสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางตลาด LINE SHOPPING และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
 7. ร้านค้าต้องโปรโมท โดยใส่ลิงก์ LINE SHOPPING ของร้านค้าในหน้า Rich Menu ของบัญชีทางการของร้านค้า (LINE Official Account) ในช่วงระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2565 – 27 มกราคม 2565
 8. โพสต์ หรือลงสตอรี่โปรโมทกิจกรรมลงในอินสตาแกรม หรือ เฟซบุ๊ก ในช่วงระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2565 – 27 มกราคม 2565

การประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

LINE จะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกช่องทาง LINE Official Account: MyShop วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น.

สิทธิประโยชน์

ในกรณีที่ร้านค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน ร้านค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. ได้รับคูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 150 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อ 1 ออเดอร์ จำนวน 500 คูปอง มูลค่ารวม 75,000 บาท

ทั้งนี้ คูปองส่วนลดทั้งหมดจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 –  17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยร้านค้าจะได้รับคูปองส่วนลดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ:

 1. ทีมงานจะดำเนินการสรุปยอดสำหรับมูลค่าคูปองที่ใช้ไปในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นจำนวน 1 ครั้ง โดยมูลค่าของคูปองที่จะถูกนับว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อร้านค้าเปลี่ยนสถานะการขายเป็น Mark as paid ภายในระยะเวลาก่อนวันที่สรุปยอด หากสถานะถูกเปลี่ยนหลังจากวันที่ครบกำหนดสรุปยอดทีมงานขอสวงนสิทธิ์สำหรับออเดอร์ที่มีสถานะเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น
 2. ร้านค้าจะได้รับเงินค่าอุดหนุน (Subsidy) ตามมูลค่าคูปองที่ถูกใช้ไปตามเงื่อนไขของข้อกำหนดในสัญญาที่ทำกับบริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด  และจะถูกหักภาษีในอัตราที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE MyShop (สำหรับผู้ขาย)

และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน LINE MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ https://linemyshop.com/terms/seller-guideline รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ LINE MyShop (สำหรับผู้ขาย)

 1. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 2. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียว หรือ อาจขอให้ร้านค้าส่งแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มาให้ LINE เป็นผู้พิจารณาปรับแก้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนี้
 3. LINE ขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE MyShop สำหรับร้านค้า และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน LINE MyShop สำหรับผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 4. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 5. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 6. LINE ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 7. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจาก LINE ให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 9. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ระงับการให้รางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทตรวจพบว่า ร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าร้านค้า (โดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น) กระทำการฉ้อฉล หลอกลวง ทุจริต หรือกระทำการอื่นใด อันทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทอาจดำเนินคดีทางกฎหมายกับร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องที่กระทำผิดกฎหมาย รวมไปถึงดำเนินการปรับเงินจำนวน 3 เท่า ของค่าเสียหายทั้งหมดที่ LINE ได้รับ หรือ ระงับการใช้งาน LINE MyShop ตามไลน์ไอดีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นตามระยะเวลาสมควร หรือระงับการเป็นร้านค้า หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ LINE เห็นสมควรต่อไป
 10. ในกรณีที่ร้านค้าประสบปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการรับโอนเงินที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมนี้ บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบกับร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัท
 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE Shopping นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE Shopping นี้
  นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด
  LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 13. ผู้ขายตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้และทำสำเนาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ชื่อ/ตราสินค้าของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม LINE Shopping ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวจาก LINE

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023