การแก้ไขเพิ่มเติม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย” ครั้งที่ 4

webclip.png
14 Mar 2024

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย ครั้งที่ 4

(หมายเหตุ: การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย จะปรากฏตาม “ตัวอักษรสีแดง”)

วันที่ผลใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ: หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการฯ นี้ ก่อนวันที่มีผลใช้บังคับ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง https://contact.line.me/ หรือ lineshoppingseller@linecorp.com ก่อนวันที่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานได้ใช้บริการนี้ตั้งแต่วันที่ผลใช้บังคับไปแล้ว จะถือว่าท่านนั้นได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเปลี่ยนแปลงนี้ทันที

 

________________________________________________________________________

The Summary Details of Revised “MyShop Terms and Conditions of Service for Sellers” No.4 

(Note: Amendment to the MyShop Terms and Conditions of Service for Sellers will be indicated in “Red Color”.)

Effective Date

This revised MyShop Terms and Conditions of Service for Sellers (No.4) will come into effect from 29 March 2024 onwards.

 

Note:  If users wish to cancel this service before the revised terms and conditions become effective, the users can notify their intention through the provided channel at https://contact.line.me/ or lineshoppingseller@linecorp.com before the effective date. However, if the users have used this service since the effective date, it will be deemed that you have agreed to the amended terms and conditions immediately.

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023